ผู้ว่าฯวิเชียร จันทรโณทัย นำคณะภาครัฐและเอกชนโคราช แนะนำสายการบินนิวเจน แอร์เวย์สเที่ยวบินโคราชภูเก็ต กับคณะรองผู้ว่าฯภูเก็ตและภาคเอกชน เชื่อมโยง 2 ภูมิภาค 2 จังหวัดโคราชภูเก็ตหวังเพิ่มจำนวนโดยสาร ด้วยการแลกเปลี่ยนแหล่งท่องเที่ยว และนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวของทั้ง 2 จังหวัดที่สามารถเดินทางด้วยเครื่องบินสายตรง พร้อมเตรียมยกทีมไปเชียงใหม่ต้นปีหน้าให้ครบ 2 เมืองท่องเที่ยว

หลังจากเมื่อวันที่ 3 ..ที่ผ่านมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา, นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และนายประวัติ ดวงกันยา ผอ.สนามบินนครราชสีมา นำชาวโคราชกว่า 80 คน เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์โคราชภูเก็ตโดยสายการบินนิวเจน แอร์เวย์สเที่ยวบินที่ E3 7221

สำหรับคณะผู้ว่าฯวิเชียร จันทรโณทัย นอกจากทริปท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของ จ.ภูเก็ตแล้ว ในวันที่ 4 .. คณะจากโคราชทั้งภาครัฐและเอกชนจะร่วมประชุมระหว่าง จ.นครราชสีมา และจ.ภูเก็ต เรื่องการบินเชื่อมโยงการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคและการท่องเที่ยวเขตอารยธรรมอีสานใต้ และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ ห้องการบินพลเรือน จ.ภูเก็ตอีกด้วย

และล่าสุดวันนี้วันที่ 4 ..2560 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชน ตัวแทนจากหอการค้าฯ ห้างเดอะมอลล์โคราช และสายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส พร้อมชาวจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมความร่วมมือการสนับสนุนและส่งเสริมการเปิดเส้นทางการบินท่าอากาศยานเชื่อมโยงภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมาภูเก็ต ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวให้การต้อนรับ และเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โอกาสเดียวกันนี้ด้วย

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่าจังหวัดนครราชสีมา ได้รับความร่วมมือกับ บริษัท นิวเจนแอร์เวย์ส จำกัด เปิดเที่ยวบินเส้นทางนครราชสีมาเชียงใหม่ และนครราชสีมาภูเก็ต โดยเปิดเที่ยวบินเป็นปฐมฤกษ์วันแรกเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เพื่อส่งเสริมการกระจายการท่องเที่ยวเมืองหลักสู่เมือง ในการเดินทางอากาศโดยอากาศยาน ให้สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในภูมิภาคภายในประเทศและต่างประเทศ

ซึ่งจะทำให้เชื่อมโยงระหว่างเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ กับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันและเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ประโยชน์จากท่าอากาศยานในภูมิภาค และส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามนโยยายของรัฐบาล

ผู้ว่าฯวิเชียร กล่าวอีกว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมเส้นทางการเดินทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภูมิภาค ระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงได้นำหัวหน้าหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและองค์กรเอกชน ซึ่งประกอบด้วย หอการจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสากรรมจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาพบปะแลกเปลี่ยนกับทางจังหวัดภูเก็ต โดยได้มีการนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวของทั้ง 2 จังหวัดเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวใน 2 ภูมิภาคดังกล่าวอีกด้วย


Comments are closed.

Check Also

โคราชเปิด “ศูนย์ราชการสะดวก” แห่งแรกอีสาน “เซ็นทรัลโคราช” ศูนย์กลางใช้ชีวิต! ผู้ว่าฯสั่งงดใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน

Facebook629TwitterGoogle+0Pinterest0“เซ็นทรัลโคราช” ใจถ … …