กกต.แจงยิบปมห้ามเปิดเผยคะแนนเลือกตั้งรายหน่วย ชี้ เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน พร้อมแจงเหตุผลจำเป็นต้องเอาผิดคนกล่าวหากกต.

เมื่อวันที่ 7 เมษายน ศูนย์ปฏิบัติการด้านการข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่งเอกสารชี้แจงสื่อมวลชนถึงกรณีที่มีข่าวปรากฏทางสื่อสังคมออนไลน์ว่ากกต.มีหนังสือเวียนแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ไม่ให้เปิดเผยผลคะแนนเลือกตั้งส.ส.รายหน่วยนั้น ขอชี้แจงว่ากรณีดังกล่าวเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริง โดยสำนักงานมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ลต.0012/ว722 ลงวันที่ 5 เมษายน เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กำหนดแนวทางปฎิบัติการขอคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส. ให้กับบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง มีสิทธิคัดถ่ายสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส. ที่มีการประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป เช่นผลรวมคะแนนเลือกตั้งส.ส. รายหน่วยเลือกตั้ง ในกรณีที่ร้องขอ สามารถขอคัดสำเนาได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ทั้งนี้ให้ผู้ขอคัดสำเนาเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

นอกจากนี้ยังที่แจงกรณีที่สื่อออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์กรณีกกต.ฟ้องหมิ่นประมาทผู้ที่เผยแพร่และแชร์ข้อความเกี่ยวกับการทำงานของกกต. นั้น ขอชี้แจงว่าการที่สื่อสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกกต. บุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆของทางราชการย่อมเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่บุคคลทุกคนสามารถกระทำได้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย แต่การวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลและข้อเท็จจริงที่สุจริตโดยต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่เป็นการดูหมิ่น เหยียดหยามทำให้กกต. ได้รับการถูกดูหมิ่น ถูกเกลียด จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินคดีกับบุคคลที่ทำให้กกต.ได้รับความเสียหายจากการกล่าวถ้อยคำและข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อมูลที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง ดังนั้นเพื่อไม่ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนต่อการปฎิบัติงานอันถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายของกกต. และไม่ให้เกิดความวุ่นวายในสังคม จึงจำเป็นต้องกระทำการดังกล่าวเพื่อดำรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย

 


แหล่งข้อมูล : มติชนออนไลน์


Comments are closed.

Check Also

สภ.ปากช่องรวบหนุ่มโคราชผลิตน้ำมันกัญชาส่งขายตลาดมืดขวด 500

ตำรวจปากช่อง บุกเข้าจับกุมหนุ่มลักลอบผลิตน้ำมันกัญชา ส่ … …