คนรักเกษตรห้ามพลาด!! กลับมาอีกครั้งยิ่งใหญ่กว่าทุกปี มทส.จัดงาน “เกษตรสุรนารี2562” โชว์สุดยอดนวัตกรรมทางการเกษตรและอาหารหลากหลาย จากการวิจัยของทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยฯ ที่ก้าวหน้าและพร้อมนำสู่ท้องถิ่นและชุมชน ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม 2562 อย่างยิ่งใหญ่ 9 วัน 9 คืน พร้อมโชว์นวัตกรรมด้านอาหารยุค 4.0

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.61 ที่อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้มีการจัดแถลงจัดงาน “เกษตรสุรนารี 62” ขึ้นโดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจฯ ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ท่ามกลางสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ที่มาร่วมแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า “มทส.ได้มีการการจัดงานเกษตรสุรนารีมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจด้านการเกษตรและอาหาร รวมทั้งเพื่อแสดงถึงศักยภาพความพร้อมของ มทส.ในการเป็นเมืองนวัตกรรมอาหารในอนาคต เป็นการสร้างการรับรู้ด้านงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม จากภาคการศึกษาสู่ภาคเอกชน”

“สำหรับงานเกษตรสุรนารีครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม 2562 เป็นระยะเวลา 9 วัน 9 คืน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 20.00 น. ในพื้นที่โดยรอบอาคารสุรภัทร 1-2 ภายใน มทส. ภายใต้ชื่อ “เกษตรสุรนารี 62 นวัตกรรมอาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ซึ่งภายในงานจะมีการแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์ มทส. นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางด้านการเกษตรอีกมากมาย” รศ.ดร.วีระพงษ์ กล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานงานเกษตรสุรนารี’62 เผยว่า “การจัดงานเกษตรสุรนารี’62 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจ ด้านการเกษตรและอาหาร เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการเป็นเมืองนวัตกรรมอาหารในอนาคต เป็นการสร้างการรับรู้ด้านงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม จากภาคการศึกษาไปสู่ภาคเอกชน”

“ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์ มทส. อาทิ โคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว เครื่องหว่านข้าวอัตโนมัติสำหรับเกษตรกรยุค 4.0 ชุดควบคุมสารละลายอัตโนมัติสำหรับการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ และยังจะได้พบการคัดแยกเพศอสุจิโคนมโดยโมโนโคลนัลแอนติบอดี้ ซึ่งผลงานวิจัยเหล่านี้จะช่วยต่อยอดและพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย ต่อไปในอนาคต”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย กล่าวอีกว่า “ซึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน เกษตรสุรนารี’62 มีหลากหลายกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมอบรมหลากหลายหลักสูตร ทั้งสร้างอาชีพเกษตรยุคใหม่ ทำเกษตรอย่างไรให้เป็น Smart Farm นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเกษตรทำเงิน หลักสูตรด้านการผลิตอาหาร และมาตรฐานโรงงาน อื่น ๆ อีกมากมาย มีเวที Go Green Go Organic พร้อม Work shop อาชีพเสริม เลือกซื้อสินค้าเกษตร สด ใหม่จากผู้ผลิต, ผักปลอดสาร, สินค้าชุมชน, ผลิตภัณฑ์ OTOP มากมาย ชมกิจกรรมสาธิตการแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ และชิมชาสมุนไพรจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริคลองไผ่”

“รวมทั้งกิจกรรมการประกวด ได้แก่ การประกวดพันธ์พืชและสัตว์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไม่ว่าจะเป็น การประกวดสุนัข การประกวดโค การประกวดแพะ – แกะ การประกวดไก่แจ้สวยงาม และไก่พื้นเมือง การประกวดพันธ์กล้วยไม้ การประกวดต้นกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ และยังมีการแสดงจากคาราวานสัตว์มากมาย ตื่นตาตื่นใจกับการจัดแสดงไก่พื้นเมือง ที่มีมูลค่าสูงถึง 17 ล้านบาท”

 

ผศ.ดร.วีรชัย กล่าวอีกว่า “ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบจากนวัตกรรม มทส. โดย เชฟคุณหมอตั้ม และเชฟคุณต๋อง กิจกรรมการประกวดธิดาเกษตรสุรนารีและธิดาจำแลง การประกวด Cover dance และยังมีคอนเสิร์ต เกษตรสุรนารี’62 โดย ต่าย อรทัย และวงดนตรีพื้นบ้านระเบียบวาทะศิลป์ มาร่วมให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมภายในงานอีกด้วย” ผศ.ดร.วีรชัย กล่าว

…………………………………………………………………………..


Comments are closed.

Check Also

ผู้ว่าฯ โคราช นำคณะศึกษาดูงานท่าเรือบกลาดกระบัง ต้นแบบท่าเรือบกโคราช ตั้งงบ 38 ล้านบาท ร่าง TOR เสนอรัฐบาลก่อนปี 63

ผู้ว่าฯ โคราช นำคณะศึกษาดูงานแผนพัฒนาท่าเรือบก ลาดกระบั … …