นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจชาวบ้านโคกใบบัว ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ที่ร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละที่ดินของตนเองรวมถึงแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์ในการดำเนินการก่อสร้างถนน “จิตอาสาพระราชทานร่วมใจ” ระยะทางเกือบ 3 กิโลเมตร เพื่อให้ชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ในการขนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกไปจำหน่ายยังท้องตลาดโดยสะดวก โดยไม่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนเงินงบประมาณจากทางหน่วยงานราชการ พร้อมทั้งได้กล่าวแสดงความชื่นชมการเสียสละเพื่อส่วนรวมของชาวบ้านโคกใบบัวที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างน่าประทับใจ

โดย “ถนนจิตอาสาพระราชทานร่วมใจ” ที่ชาวบ้านโคกใบบัว ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นั้น เกิดจากการเสียสละของชาวบ้านที่มีพื้นที่ทำการเกษตรกว่า 20 ราย ที่ล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจของอำเภอครบุรี ที่ยอมเสียสละที่ดินของตนเองคนละเล็กคนละน้อย เพื่อสร้างถนนตัดผ่าน หลังมีเกษตรกรบางรายไม่สามารถขนถ่ายผลผลิตออกจากพื้นที่เพื่อนำไปจำหน่ายยังท้องตลาดได้ อีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่จะสามารถลดระยะทางการในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่อีกจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชน ในการลดภาระค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรอีกด้วย

 


แหล่งข้อมูล : Innnews

 

 


Comments are closed.

Check Also

ปักหมุกไว้เลย! Grow On Woods and Eatery ร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นในเรือนกระจกแห่งเดียวในโคราช พร้อมบรรยากาศสุดโรแมนติกในตอนค่ำ จะดินเนอร์ใต้แสงเทียนหรือจิบเบียร์เย็นๆ กับแก๊งเพื่อนก็ฟินไม่แพ้กัน

หากใครมีโอกาสขับผ่านถนนราชสีมา-ปักธงชัย แถวโรงงานเสริมสุขช่วงนี้ ต้องบอกเลยว่าไม่มีใครไม่เ…