รายงานข่าวแจ้งว่า ในเดือนสิงหาคม 2560 ถือเป็นช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)นครราชสีมา มีการรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ โดยในปีนี้ได้มีนายกิตติ เนตวงษ์ นักศึกษาวัย 79 ปี ทำการเข้าศึกษาต่อร่วมกับนักศึกษารุ่นเหลน โดยไม่ขอใช้สิทธิในการเทียบโอนรายวิชาใดๆ ทั้งสิ้น

นายกิตติ กล่าวว่า ตนได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อดังมาแล้ว แต่ตั้งใจที่จะศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ สำเร็จตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หลักสูตร 4 ปี ซึ่งตนเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา ทางบ้านได้ประกอบกิจการเครื่องปั้นดินเผา ชื่อ “อำแดง” ณ ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ทำกิจการส่งออกเครื่องปั้นดินเผาไปทั่วโลก และสร้างชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ในประเทศไทยหลายผลงานตนจึงคลุกคลีกับงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผามาตลอดชีวิต โดยที่ไม่ได้เรียนทางด้านศิลปะมาก่อน

“ได้ปรึกษากับภรรยาและบุตรชาย 2 คน ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นที่เรียบร้อย ครอบครัวพร้อมใจที่จะให้มาเรียนหนังสือต่อ อีกทั้งรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้เข้ามาเรียน ถึงแม้จะได้เรียนร่วมกับนักศึกษารุ่นเหลน แต่สิ่งนี้ถือเป็นความตั้งใจมาตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว เพราะชอบงานด้านศิลปะและอยากเรียนรู้เพื่อเข้าถึงศิลปะอย่างแท้จริง ทั้งนี้ การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทางหลักสูตรทัศนศิลป์ ได้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาต่อ แสดงให้เห็นถึงการเป็นที่ยอมรับในสังคม รวมถึงหลักสูตรมีศักยภาพเพียงพอต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถสำเร็จการศึกษาเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบด้านศิลปะร่วมกันพัฒนาผลงานให้มีชื่อเสียงและกว้างขวางมากขึ้น” นายกิตติ กล่าว

 


แหล่งข้อมูล : มติชนออนไลน์


Comments are closed.

Check Also

ระวัง! หนักกว่าทุกครั้งโซนร้อน ‘เซินติญ’ (SON TINH) ผนวกร่องมรสุมเข้าไทย เหนือ-อีสานฝนตกหนักถึงหนักมาก

Facebook0TwitterGoogle+0Pinterest0เมื่อวันที่ 17 กรกฎาค … …