เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 สิงหาคม ศาลปกครองนครราชสีมา ได้อ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ ส.11/2559 คดีหมายเลขแดงที่ ส12/2560 โดยมี นางปิยนุช ด่านกุล พร้อมพวกรวม 222 คน เป็นผู้ฟ้องคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สีคิ้ว และ บริษัท ยูนิพาวเวอร์เทค จำกัด เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดเป็นราษฎรที่ประกอบอาชีพและมีที่อยู่อาศัยในเขต ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา และเป็นสมาชิก “กลุ่มชาวสีคิ้ว คัดค้านไม่เอาโรงไฟฟ้าชีวมวล ” มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและติดตามตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่บ้านหนองรี หมู่ 3 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว ซึ่งนำเศษไม้ เปลือกไม้และเหง้ารากมันสำปะหลังและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าขนาดกำลัง 9.9 เมกกะวัตต์ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อาจมีผลกระทบต่อชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม ลำรางน้ำสาธารณะและระบบนิเวศ อีกทั้งการออกใบอนุญาตมีกระบวนการและขั้นตอนไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตั้งแต่การพิจารณาคำขอ การให้ความเห็นชอบเบื้องต้นและการพิจารณาออกใบอนุญาต ตุลาการพิเคราะห์เห็นว่าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การจัดประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการ เป็นกระบวนการรวบรัดขั้นตอนและการเผยแพร่ข้อมูลไม่ทั่วถึงและครบถ้วน ทำให้ราษฎรขาดโอกาสที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ฯ (อ.1) และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ฯ (ร.ง 4 ) ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 บริษัท ยูนิพาวเวอร์เทค จำกัด โดยมีผลนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต วันที่ 21 ตุลาคม 2558 และให้คำสั่งศาลที่ให้ทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตทั้ง 2 ฉบับ ไว้ชั่วคราว ยังมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคดีถึงที่สุดหรือศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

บรรยากาศในการนัดอ่านคำพิพากษานางสาวปิยนุช ด่านกุล ผู้ฟ้องคดีที่ 1 พร้อมพวกประมาณ 15 คน ได้สวมเสื้อยืดสีเขียว “เราไม่เอาโรงไฟฟ้าชีวมวล ” และกลุ่มผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้แทนภาครัฐ ที่ปรึกษากฎหมาย รวมทั้งผู้ประกอบการโรงงาน ได้เข้าไปนั่งฟังการอ่านคำพิพากษาที่ห้องพิจารณาคดีที่ 2 โดยตุลาการใช้เวลาอ่านสำนวน รวม 66 หน้า ใช้เวลา 20 นาที หลังเดินออกมาจากห้องฯ กลุ่มผู้ฟ้องได้แสดงความยินดีโดยโอบกอด จับมือแสดงความดีใจและขออนุญาตเจ้าหน้าที่ประจำศาลฯ เพื่อขอถ่ายรูปด้านหน้าอาคารศาลาปกครอง ซึ่งถือป้ายไวนิลพิมพ์ข้อความว่า “ชัยชนะที่ชาวสีคิ้ว รอคอย”

นางสาวปิยนุช เปิดเผยว่า ศาลปกครองนครราชสีมาได้เมตตาชาวสีคิ้ว ให้ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม ตามครรลองของกฎหมาย โดยมีคำพิพากษา ว่า ให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและตั้งโรงงาน เนื่องจากเป็นการดำเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนกระบวนการของกฎหมายโดยหน่วยงานรัฐ กรณีนี้จึงเป็นบรรทัดฐานในสังคมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐหากจะดำเนินการโครงการต่างๆ ต้องให้คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและสาธารณะ อย่างไรก็ตามขั้นตอนต่อไป ชาวสีคิ้วจะติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

ส่วนกลุ่มผู้ถูกฟ้องคดี ได้ขอสงวนรายชื่อ กล่าวว่า เคารพคำตัดสินของศาลขั้นตอนต่อไปจะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน 30 วัน อย่างแน่นอน

 


แหล่งข้อมูล : มติชนออนไลน์

 


Comments are closed.

Check Also

สุดสะพรึง!! “เทอร์มินอล” จัดใหญ่ ยกวัดขึ้นห้าง เปิด”นรก-สวรรค์” สัมผัสดี-ชั่วผ่านจอ 3 มิติ เนรมิตบิ๊กงานบุญ “พุทธประเพณี เข้าพรรษามหามงคล”

Facebook0TwitterGoogle+0Pinterest0ครั้งแรกโคราชจะได้สัม … …