นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ คปภ. เห็นชอบให้มีการปรับปรุงร่างประกาศ คปภ. เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยฯ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการกำกับพฤติกรรมทางตลาด ของทั้งบริษัทประกันภัย และคนกลางประกันภัย โดยมีสาระสำคัญอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถขายประกันภัย ผ่านทางไปรษณีย์ และทางโทรศัพท์ได้ด้วย ซึ่งเพิ่มเติมจากเดิมที่ธนาคารสามารถขายผ่านสาขาธนาคาร และช่องทางออนไลน์ได้เท่านั้น

แต่บอร์ด คปภ.ไม่อนุญาตให้พนักงานธนาคาร สามารถขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยนอกที่ตั้งของสาขาธนาคารแก่ประชาชนได้โดยตรง เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องยังมีความเห็นที่แตกต่างกันมาก จึงจำเป็นต้องศึกษาในข้อดีข้อเสียเพื่อให้ได้ข้อยุติและเกิดความรอบคอบ สำหรับร่างประกาศดังกล่าว เพื่อต้องการยกระดับการกำกับพฤติกรรมทางการตลาดของการเสนอขายประกันให้เป็นที่เชื่อมั่นไว้วางใจของประชาชน และเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมจากระบบประกันภัยมากขึ้น โดยหลังจากคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว จะต้องเสนอประธาน คปภ.ลงนามในประกาศเพื่อใช้บังคับต่อไป

 


แหล่งข้อมูล : PPTV


Comments are closed.

Check Also

ก้าวสู่ 2 ปี “เทอร์มินอล21โคราช” สุดใจถึงมัดใจคนโคราช เตรียมทุ่มระห่ำพันล้านผงาดโรงแรมสูง 22 ชั้น

Facebook0TwitterGoogle+0Pinterest0ปรากฏการณ์โคราชก้าวสู … …