เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม ที่โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการช่างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด อบจ. ได้เดินทางมาตรวจความมั่นคง แข็งแรงโครงสร้างอาคารเรียน 1 กรณีรับแจ้งพบความชำรุดเสียหายหลายจุด โดยมีนายธรรมชาติ อมฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” และบุคลากรทางการศึกษาได้นำเดินเท้าตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมรายงานชี้แจงปัญหาเบื้องต้น ซึ่งนายอนุวัฒน์ ได้ซักถามและกำชับให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งครูและนักเรียนรวมทั้งการจัดสรรห้องเรียน

จากการตรวจสอบพบอาคารคอนกรีตความสูง 3 ชั้น มีจำนวน 18 ห้อง บริเวณทางขึ้นบันไดมีการนำกระดาษขนาดเอสี่ พิมพ์ข้อความ “งดใช้อาคาร 1” มาติดไว้และนำเชือกฟางมาขึงโดยรอบ แต่ยังมีการใช้ห้องทำงานฝ่ายส่งเสริมและบริการและฝ่ายกิจการนักเรียนรวมทั้งนักเรียนเดินเข้าออกตลอดเวลา นายอนุวัฒน์ เกรงจะเกิดอันตราย เนื่องจากพบความชำรุดบริเวณเสาอาคารหลายต้นได้เสื่อมตามอายุการใช้งาน ปูนที่ฉาบกะเทาะออกมาจนมองเห็นเหล็กเส้นด้านในชัดเจน จึงสั่งการให้หยุดใช้ทันที

นายธรรมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” กล่าวว่า สถานศึกษาแห่งนี้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัด อบจ.นครราชสีมา เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-6 มีจำนวนนักเรียนประมาณ 2,200 คน ชื่อเดิม โรงเรียน น.ม. 4 ก่อตั้งเมื่อปี 2462 หรือมีอายุ 99 ปี ต่อมาได้ย้ายสังกัดตามการปรับรูปแบบการบริหารของรัฐบาลในแต่ละสมัย จนกระทั่งมาสังกัดอบจ.นครราชสีมา โดยอาคาร 1 ได้ก่อสร้างเมื่อปี 2519 รวมอายุการใช้งาน 42 ปี ชั้นล่างเป็นห้องทำงานของฝ่ายต่างๆ ส่วนชั้น 2-3 เป็นห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายในสัปดาห์นี้จะย้ายอุปกรณ์สิ่งของทั้งหมดไปที่อาคาร 2 โดยใช้พื้นที่ชั้นล่าง บริเวณห้องสมุดจัดแบ่งเป็นที่ทำงานของฝ่ายต่างๆ ชั่วคราว ส่วนการจัดการเรียนการสอนได้เปลี่ยนแปลงตารางเรียนจากเดิมนั่งในห้องเป็นการเดินเรียนสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ซึ่งไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เนื่องจากบางรายวิชา เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและการงานอาชีพและเทคโนโลยีไม่ต้องใช้ห้องเรียนในอาคาร จึงพอเพียงอย่างแน่นอน

 


แหล่งข้อมูล : มติชนออนไลน์


Comments are closed.

Check Also

ชาวสีคิ้วเดินขบวนค้านโรงไฟฟ้าชีวมวล หวั่นสร้างมลพิษให้ชาวบ้าน

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 18 เมษายน ที่บริเวณสนามหน้าที … …