เมื่อวันที่ 12 มีนาคม จากกรณี นายชาตรี ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา (รอง ผอ.สพม.31 ฯ) พร้อมบุคลากรทางการศึกษาประจำ สพม.31ฯ ยื่นหนังสือร้องทุกข์ถึงนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (กศจ.นม.) เสนอย้ายนายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.31 ซึ่งเพิ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งประมาณ 5 เดือน โดยกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์ลุแก่อำนาจ ก้าวก่ายหน้าที่และสร้างความปั่นป่วนในระบบขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ทำให้บุคลากรอึดอัด ขาดขวัญกำลังใจและหวาดระแวง อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการและการประสานจัดการศึกษากับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด 50 แห่ง

ล่าสุด นายพิทยายังคงเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยหลังเสร็จภารกิจเคารพธงชาติ บุคลากรส่วนหนึ่งได้เดินออกนอกแถว แยกย้ายขึ้นไปอาคาร โดยไม่อยู่ฟังนายพิทยามอบนโยบายประจำวัน ท่ามกลางบรรยากาศอึมครึม นอกจากนี้ นายพิทยาได่แจ้งเชิญผู้บริหารทุกกลุ่มงานเข้าร่วมประชุมพบปะ แต่บุคลากรส่วนหนึ่งลงลายมือชื่อบันทึกการไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งใช้สิทธิคัดค้านการเรียกประชุมครั้งนี้ ทำให้การประชุมต้องยกเลิก
นายพิทยากล่าวว่า การเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมไม่ได้มีนัยยะแอบแฝงแต่อย่างใด ถือเป็นการพบปะ พูดคุยพร้อมขอความร่วมมือช่วยกันคลี่คลายและประสานความเข้าใจในความเป็นพี่น้อง เพื่อนองค์กรเดียวกัน ตนไม่เคยถือโทษโกรธเคืองกลุ่มคู่กรณี สาเหตุอาจเป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อนเข้าใจไม่ตรงกัน อย่างไรก็ตาม จะให้ใครมาเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยปัญหา ยินดีปฏิบัติตามทุกเงื่อนไข พร้อมเปิดใจรับฟังทุกประเด็นและปรับเปลี่ยนในสิ่งที่ร้องขอตามความเหมาะสม เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนตามเป้าประสงค์ เนื่องจากใกล้ปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา ต้องเปิดรับนักเรียนใหม่ทั้ง ม.1 และ ม.4 จึงต้องให้บริการครอบคลุมทั้งจังหวัด ซึ่งมีโรงเรียนมัธยม 50 แห่ง ขอให้หันหน้าเข้าหากันสร้างความปรองดอง สามัคคีในหมู่คณะ อยู่กันช่วยกันเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

นายวิเชียรกล่าวว่า แม้อำนาจหน้าที่ของปกครองจังหวัดไม่ได้ครอบคลุมกับเรื่องดังกล่าว แต่ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน กศจ.นม. มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาในภาพรวม จึงไม่อาจนิ่งนอนใจหรือเพิกเฉยได้ เพื่อความเป็นธรรม ต้องรวบรวมข้อมูลการชี้แจงทั้งสองฝ่าย เพื่อเสนอข้อมูลต่อเลขาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป มูลเหตุกรณีนี้เกิดจากผู้บริหารขาดศิลปะการบริหารงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ราบรื่นเท่าที่ควร ทำให้เกิดปัญหาขัดแย้งภายในองค์กร

 


แหล่งข้อมูล : มติชนออนไลน์


Comments are closed.

Check Also

“หมอภาคย์” ลุยขายเสื้อ “MY HERO RUN FOR LIFE” ช่วย “รพ.มหาราช นครราชสีมา” ซื้อเครื่องมือแพทย์ 400 ล้าน รวมพลังเดิน-วิ่ง 7 เส้นทาง 22 ก.ย.นี้

Facebook0TwitterGoogle+0Pinterest0“หมอภาคย์”กระตุ้นชาวโ … …