ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “Rookie Grand Champion” ในระดับมหาวิทยาลัยจากการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษแห่งชาติครั้งที่ 12 รายการ 12th EU-TH National Intervarsity Debate Championship ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2560 ณ คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันประกอบด้วย
1. นางสาวปารวี โภคสวัสดิ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2. นางสาวกนกวรรณ ขานรินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3. นายวงศกร สุขแสง สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
โดยมี อาจารย์ ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

ทั้งนี้ การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษแห่งชาติครั้งที่ 12 รายการ 12th EU-TH National Intervarsity Debate Championship ในครั้งนี้ โดยชมรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพร่วม กับคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ในวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 


Comments are closed.

Check Also

The Change Smart Value Condo คอนโดใกล้ห้างเซ็นทรัล อยู่ท่ามกลางความเจริญที่รองรับการลงทุนปล่อยเช่าได้ดี

Facebook924TwitterGoogle+0Pinterest0The Change Smart Va … …