สุดเจ๋ง จุดเติมน้ำฟรี!!! กรองจากน้ำคูเมือง งานสงกรานต์โคราช

“เทศบาลนครนครราชสีมา” ได้ร่วมกับ “บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด” ผู้เชี่ยวชาญ “เครื่องผลิตน้ำสะอาดขั้นสูง” นำเครื่องผลิตน้ำสะอาดสูบจากน้ำคูเมืองโคราช คุณภาพน้ำใส สะอาดบริสุทธิ์ ดื่มได้เลยไม่มีเชื้อโรค โดยเครื่องผลิตน้ำใช้ระบบโซล่าเซลล์ กำลังผลิต 3,000 ลิตรต่อเครื่องต่อชั่วโมง โดยนำมา 2 เครื่อง
“บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด” ร่วมสนับสนุนประเพณีสงกรานต์โคราช ประชาชนชาวโคราชที่มาเล่นสงกรานต์สามารถมา “เติมน้ำฟรี!” ได้ที่บริเวณฝั่งคูเมืองตรงข้ามวัดพายัพ


Comments are closed.

Check Also

อัปเดต ทางลอดแยกเทอร์มินอล21 โคราช

อัปเดต ทางลอดแยกเทอร์มินอล21 โคราช ชาวโคราชชินยัง? การจ … …