โหมโรงครบรอบ 23 ปีรพ.กรุงเทพราชสีมาการันตีทีมแพทย์มากถึง 250 คน มาตรฐานเทียบเท่ากรุงเทพฯ วางแผนสร้างตึกใหม่ 10 ชั้นเสร็จใน 3 ปี เพิ่มห้องผู้ป่วย 150 ห้อง ล่าสุดเปิดเฟสแรก 2 ชั้น 3 ศูนย์อายุรกรรมสุขภาพสตรีและเด็กเผยปี 2560 ผลประกอบการโต 10% กว่า 1,400 ล้านปีนี้วางเป้าไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 ..2561 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ได้จัดงานครบรอบ 23 ปี และเปิดพื้นที่ให้บริการใหม่ 3 ศูนย์ ประกอบไปด้วยศูนย์อายุรกรรม ศูนย์สุขภาพสตรี และศูนย์สุขภาพเด็ก เพื่อรองรับผู้ป่วยในเขต 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

นพ.สมอาจ วงษ์ขมทอง ประธานคณะบริหารกลุ่ม4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา กล่าวว่ารพ.กรุงเทพราชสีมาได้ให้บริการประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง 23 ปีมาแล้ว ตลอดระยะเวลา 23 ปีเราได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านจนปัจจุบันกล่าวได้ว่า รพ.กรุงเทพราชสีมาเป็นรพ.ทุติยภูมิ คือมีขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วยหนักได้ทุกโรค

ซึ่งปัจจุบันเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยทุกอย่าง ไม่ได้ด้อยไปกว่าโรงพยาบาลชั้นนำในกรุงเทพฯหรือในเมืองใหญ่ๆของโลกเลย เพราะว่า อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะตรวจ CT MRI หรือ การตรวจหามะเร็งระยะเริ่มต้นหรือว่าระยะแพร่กระจายด้วยเครื่อง PET CT หรือเครื่องตรวจหามะเร็งที่ดีที่สุดเราก็มี เป็นเครื่องเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย

นพ.สมอาจ กล่าวอีกว่าปัจจุบันที่นี่มีแพทย์ประจำ 66 คน เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวเฉพาะสาขาต่างๆ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่นๆ ที่มาเป็นที่ปรึกษาพิเศษอีกประมาณ 200 คน ดังนั้นทีมแพทย์เราใหญ่มากประมาณ 250 คน เนื่องจากเรามีอุปกรณ์การรักษาที่ครบครัน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา ดังนั้นปัจจุบันเราสามารถให้บริการได้ ในทุกระดับ ตั้งแต่ปวดหัว ตัวร้อน ไปถึงผ่าตัดหัวใจ ผ่าตัดสมอง ผ่าตัดมะเร็ง เราก็สามารถให้บริการได้

เรายังถือมาตรฐานของ B+ ซึ่งจะต้องผ่านมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลทั้งในประเทศไทย และเรากำลังก้าวสู่มาตรฐานระดับต่างประเทศ ซึ่งในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพัฒนาการของโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ที่เราได้พัฒนาศูนย์ให้บริการขึ้นมา 3 ศูนย์ คือ อายุรกรรม สุขภาพสตรี และสุขภาพเด็ก ทั้งเด็กป่วยและเด็กดี

  หลังจากนี้เราก็จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะพัฒนาผู้ป่วยฉุกเฉิน พัฒนา ศัลยกรรมแผนกต่างๆให้ครบวงจรมากขึ้น คงจะมีพิธีเปิดปลายปีนี้ เรามีความภูมิใจและขอบคุณผู้มาใช้บริการทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา เราจะดูแลคนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงอย่างดีที่สุด

ในอนาคตผังตึกใหม่ของข้างตึกเดิมรพ.กรุงเทพราชสีมา จะสร้างเป็นอาคารตึก 10 ชั้นแต่ตอนนี้เปิดแล้ว 2 ชั้น คาดว่าจะเริ่มสร้างเสร็จภายใน 3 ปี จะสร้างห้องผู้ป่วยเพิ่มประมาณ 150 ห้องนพ.สมอาจ กล่าว

ด้าน พลตรี นพ.วสันต์ สุเมธสิทธิกุล กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา กล่าวว่าระยะเวลากว่า 23 ปีที่โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา เปิดให้บริการ เราได้รับความไว้วางใจจากผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2017 ที่ผ่านมา ผู้บริหารระดับสูงพิจารณาเห็นว่าสถานที่ให้บริการไม่เพียงพอต่อจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจึงได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 100 ล้านบาท ในการขยายพื้นที่การให้บริการเพิ่มขึ้น

โรงพยาบาลได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 เฟสซึ่งเฟสแรก 2 ชั้นได้ทำการก่อสร้างเสร็จแล้ว และวันนี้ได้ทำการเปิดอย่างเป็นทางการ เป็นพื้นที่การให้บริการของศูนย์สุขภาพสตรี ศูนย์สุขภาพเด็ก และศูนย์อายุรกรรม ส่วนในเฟส 2 จะเป็นการขยายพื้นที่เพื่อรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นพื้นที่ของศูนย์อุบัติเหตุ และฉุกเฉิน ศูนย์กระดูกสันหลังและข้อ แผนกศัลยกรรมบริเวณพื้นที่ชั้น 2 ทั้งหมด น่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2561นี้

ที่ศูนย์สุขภาพเด็ก เราได้คำนึงถึงความปลอดภัยโดยแบ่งพื้นที่ให้บริการ แบ่งออกเป็น 2 แผนกได้แก่ แผนกเด็กป่วยและแผนกเด็กดี เพื่อลดการติดเชื้อในกลุ่มผู้ป่วยเด็กเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการรักษา เราได้จัดหาแพทย์เฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยวิกฤติ สำหรับผู้ป่วยที่นอนรักษาอยู่ ICU และกุมารเวชศาสตร์และเด็กแรกเกิด ตลอด 24 ชม.และเพิ่มห้องพักผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ  IMCU จาก 4 ห้องเป็น 10 ห้อง เพื่อดูแลผู้ป่วยกึ่งวิกฤติให้ปลอดภัย

พลตรี นพ.วสันต์ กล่าวอีกว่าทั้งนี้เราได้คำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ป่วยที่นอนพักพื้นให้จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องพักจำนวน 10 ล้านบาท ให้เป็นห้องพักระดับพรีเมี่ยม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าระดับบน เรามีการบริการเหมือนที่กรุงเทพฯ เราใช้มาตรฐานโรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่มาเป็นต้นแบบ และ Copy ทุกอย่างเหมือนที่นั่น และทางสำนักงานใหญ่ก็ดูแลให้การสนับสนุน โดยทำงานเชื่อมโยงกันตลอดเวลา

  สำหรับผลประกอบการปี 2560 ค่อนข้างดีโตขึ้นประมาณ 10% ประมาณ 1,400 กว่าล้านบาท ปีนี้เป้าประมาณ 1,500 กว่าล้านบาท เราคำนึงเรื่องความปลอดภัย จะมีการลงทุนเรื่องเครื่องมือทางการแพทย์ ลงทุนเรื่องบุคคลากรทางการแพทย์ ปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการประมาณวันละ 1,000 คน ปีหนึ่งประมาณ 3 แสนกว่าคน ส่วนใหญ่เป็นคนในจังหวัดนครราชสีมา ส่วนผู้ป่วยต่างชาติ ประมาณ 4-5%”

เป้าหมาย รพ.กรุงเทพคือขยายไปในเขต 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จริงๆจำนวนผู้ป่วยเราเพิ่มขึ้นทุกปี แต่เราเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก ทำให้คนในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ไว้วางใจเราให้มากที่สุด และการขยายสาขาในอนาคตกำลังเล็งที่บุรีรัมย์ แต่ต้องขอดูอีกสักพักก่อนพลตรี นพ.วสันต์ กล่าวทิ้งท้าย


Comments are closed.

Check Also

มหกรรมโคมไฟมังกร ตรุษจีนโคราช 10-11-12 ก.พ. นี้ ลานย่าโม

เทศกาลโคมไฟ 9 บุตรมังกร ตรุษจีนโคราช   มหกรรมโคมไฟมังกร … …