ม.วงษ์ฯ พร้อมเป็นเจ้าภาพ “วงษ์ชวลิตกุลเกมส์“ ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2566 พ่อเมืองโคราช ชื่นชม พร้อมหนุนขับเคลื่อนวงการกีฬาของจังหวัด

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดการแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในชื่อ “วงษ์ชวลิตกุลเกมส์” ที่ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อ. เมือง จ. นครราชสีมา โดยมี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วม
โดยนายสยาม ศิริมงคล #ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ทางจังหวัดนครราชสีมายินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากทุกสถาบันสมาชิก และพร้อมส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการขับเคลื่อนด้านกีฬา ด้วยความร่วมมือขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญที่จังหวัดจะได้ ผลักดัน และ สร้างความยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในด้านกีฬาต่อไป
ด้าน ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ก่อตั้งมายาวนานสู่ปีที่ 40 โดยจะมีกิจกรรมมากมายในปี 2567 โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับทางจังหวัด การจัดงานแสดง แสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญ่ของวีรกรรมท่านท้าวสุรนารีที่จะมีพร้อมกับทางจังหวัด การดำเนินการที่บรรลุพันธกิจหลักในด้านการบริหารจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา แต่มีอีกหนึ่งพันธกิจที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญมาโดยตลอด นั่นคือ “การกีฬา ” ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริม สนับสนุนกีฬาทั้งในระดับอุดมศึกษา และระดับจังหวัดโดยมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เกิดการพัฒนาของนักศึกษาและสังคมอย่างยั่งยืน
สัญลักษณ์นำโชค (MASCOT)
“น้อง วี กับน้อง ยู”ออกแบบมาสคอตโดยใช้รูปทรงและสีของดอกแคแสด “แคแสด” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมาเป็นแม่แบบ โดยให้ทรงผมของตัวมาสคอตคล้ายกับรูปทรงของดอกแคแสด ซึ่งมีสีส้มและคล้ายกับเปลวเพลิงลุกโชน หมายถึงการมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลา ตัวผู้ชาย ตั้งชื่อว่า “วี” หรือ We ในภาษาอังกฤษ หมายถึง “เรา” ตัวผู้หญิง ออกแบบให้มีผมสีเงินและมีที่คาดผมดอกไม้สีส้ม เป็นตัวแทนของความดีหรือจริยธรรม ตั้งชื่อว่า “ยู” หรือ “You” หมายถึงเธอ เมื่อรวมทั้งสองคนเข้าด้วยกันจึงเป็น “We-You” หรือ VU ตัวย่อของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หมายถึง “เราและเธอ” ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีนั่นเอง เช่นเดียวกับการร่วมมือกันจัดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “วงษ์ชวลิตกุลเกมส์” รอบคัดเลือกเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำหรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา “วงษ์ชวลิตกุลเกมส์” ครั้งนี้ เป็นอีกกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยที่ย้ำชัดถึงปณิธานในการส่งเสริมด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพันธมิตรและเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนสถานที่ในการจัดการแข่งขัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21โคราช และศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา โดยมีชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขัน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ เปตอง บาสเกตบอล

 


Comments are closed.

Check Also

อัปเดต ทางลอดแยกเทอร์มินอล21 โคราช

อัปเดต ทางลอดแยกเทอร์มินอล21 โคราช ชาวโคราชชินยัง? การจ … …