รมต.ประเสริฐ ยืนยันแล้ว มอเตอร์เวย์โคราช เฉพาะช่วงปากช่อง-โคราช สิ้นปีนี้เปิดใช้แน่นอน

วันนี้ 28 ตุลาคม 2566 ณ ชั้น 4 Kotat Hall เซ็นทรัล โคราช ภายในงาน “Agro FEX 2023” ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยืนยันว่า มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช ตั้งแต่สิ้นปี 2566 นี้ ก่อนเทศกาลปีใหม่ เฉพาะช่วงปากช่อง-โคราช ได้เปิดใช้งานแบบถาวรแน่นอน


Comments are closed.

Check Also

ติดตั้งราวกันตกแล้ว สะพานกลับรถหน้า ม.วงษ์ชวลิตกุล

ติดตั้งราวกันตกแล้ว สะพานกลับรถหน้า ม.วงษ์ชวลิตกุล จุดน … …