เปิดชมปราสาทหินพิมายฟรีรับปีใหม่ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และต่างชาติ มาเที่ยวชมอุทยาน “ปราสาทหินพิมาย” มีความสมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นของขวัญปีใหม่ ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 มกราคม 2567

สำหรับอุทยาน “ปรสารทหินพิมาย” เป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของไทย ประกอบด้วยปราสาทหินในสมัยอาณาจักรขอมที่ใหญ่โตและงดงาม สร้างขึ้นในสมัย “พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1” ราวพุทธศตวรรษที่ 16 เพื่อใช้เป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ และเปลี่ยนเป็นพุทธศาสนานิกายมหายาน ในเวลาต่อมา
เนื่องจาก “ปราสาทหินพิมาย” ยังคงมีความสมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมไม่ต่ำกว่าวันละ 5 พันคน ซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2567 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการมอบของขวัญ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว


Comments are closed.

Check Also

ติดตั้งราวกันตกแล้ว สะพานกลับรถหน้า ม.วงษ์ชวลิตกุล

ติดตั้งราวกันตกแล้ว สะพานกลับรถหน้า ม.วงษ์ชวลิตกุล จุดน … …