เปิดสั่งจอง โคราชเตรียมจัดสร้าง “พระพุทธนครราชสีมาภิรักษ์” จัดสร้างเนื่องในโอกาสสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบ 555 ปี

คณะกรรมการจัดงานสมโภช 555 ปี เมืองนครราชสีมา มีมติให้จัดสร้างพระบูชาเพื่อเป็นที่ระลึก เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกทรงเครื่องต้นอย่างพระมหาจักรพรรดิ ประทับบนฐานสิงห์ ซึ่งออกแบบจากการศึกษาพุทธศิลป์ที่ปรากฏในจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ตั้งเมืองย้อนไปเมื่อ 555 ปีก่อน (สมัยอยุธยาตอนต้นถึงตอนปลาย) ซึ่งดำเนินการออกแบบ/ปั้นต้นแบบ/หล่อพระ โดยอาจารย์กิตติชัย ตรีรัตน์วิชชา ศิลปินอิสระชาวนครราชสีมา และได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายนามว่า “พระพุทธนครราชสีมาภิรักษ์” เพื่อเป็นที่สักการะบูชาแห่งพุทธศาสนิกชนสืบไป
สั่งจองได้ที่ :
1) ศูนย์ประสานงานเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศลจังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-259988 , 044-257723
2) ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-242102 , 044-244252 , 044-242024
3) ที่ว่าการอำเภอ ทุกแห่ง
กำหนดจัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร
กำหนดรับวัตถุมงคล ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2567 โดยรับวัตถุมงคลได้ ณ สถานที่สั่งจอง


Comments are closed.

Check Also

ไม่ได้หายไปไหน 3rd World Burger ย้ายร้านมาถนนสืบศิริ เปิดรูปแบบ Take away

ไม่ได้หายไปไหน 3rd World Burger เบอร์เกอร์โคราชต้องร้าน … …