ทีมรักษ์สหกรณ์โดยการนำของทอง วิริยะจารุชนะเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูโคราช แบบยกทีมกวาดไป 18,013 คะแนน ส่วนกลุ่มอิสระนำโดย นายธีรวิทย์ เดือนกลาง ได้ 3,445 คะเเนน ทำให้ทีมรักษ์สหกรณ์เข้าไปบริหารเงินกว่า 35,000 ล้านบาท ภายใต้ยุคสมศักดิ์ จักสารผอ.โรงเรียนวัดสระแก้ว อ.เมือง นครราชสีมาได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสหกรณ์คนใหม่

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ที่อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา กกต.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ได้จัดการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด  แทนตำแหน่งที่ว่างรวม 8 ตำแหน่ง โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จ.นครราชสีมา ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด กว่า 25,000 คน แห่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างคึกคัก

โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้สมัครลงแข่งขัน 2 ทีม ประกอบด้วยทีมรักษ์สหกรณ์โดยการนำของ นายทอง วิริยะจารุ อดีตประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาซึ่งพึ่งจะหมดวาระลง โดยการเลือกตั้งครั้งนี้นายทองฯไม่สามารถลงสมัครได้เนื่องจากระเบียบกำหนดไว้ว่าห้ามบุคคลใดดำรงตำแหน่งประธานสหกรณ์ฯติดต่อกัน 3 สมัย

ซึ่งครั้งนี้ นายทองฯได้ส่ง นายสมศักดิ์  จักสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว ลงสมัครในตำแหน่งประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา หมายเลข 1 และผู้สมัครตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทีมรักษ์สหกรณ์ หมายเลข 1-7 ประกอบด้วย นางสาวประมวล แทนขุนทด,นายสนอง  ฝ่ายโชคชัย,นายเกษม  มารครบุรี,นายสุรชัย แย้มกาญจนวัฒน์,นายวีระ โรจน์หิรัญ,นายชูเกียรติ เกษมสุข และนายพงพันธ์ มาแสวง

โดยกลุ่มรักษ์สหกรณ์ได้ชูนโยบายเร่งด่วนคือ การให้บริการสินเชื่อเพื่อชำระหนี้ ชพค.,การแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก,การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับสมาชิกที่มีปัญหาและให้บริการสินเชื่อโครงการวางแผนชีวิต 2 จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท

สำหรับทีมที่2 ที่ส่งผู้สมัครคือกลุ่มอิสระนำโดย นายธีรวิทย์ เดือนกลาง สมัครในตำแหน่งประธานสหกรณ์ฯ ได้หมายเลข 2 และผู้สมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หมายเลข 8-12 ประกอบด้วย นายเสน่ห์ สุขนาคินทร์ ,นายสัจธรรม สุขเสนีย์,นายสัมมนา ฉัตรบูรณจรัส,นายสุเทพ จันทีนอกและนายณัฐยศ  วงศ์อนันต์ โดยกลุ่มนี้ชูนโยบายร่วมกันเปลี่ยนแปลงสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ที่แก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับมวลสมาชิกอย่างแท้จริงไม่ใช่เพิ่มหนี้ และเร่งทวงถามเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำนวน 468 ล้าน ที่กลุ่มรักษ์สหกรณ์ นำโดยนายทอง วิริยะจารุ นำไปฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น แล้วถูกผู้บริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นโกงไปจนถึงปัจจุบันได้รับมาคืนเพียง

 

ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฏว่ากลุ่มรักษ์สหกรณ์โดยการนำของ นายทอง วิริยะจารุ ได้รับการเลือกตั้งแบบยกทีม โดยนายสมศักดิ์ จักสาร ผอ.โรงเรียนวัดสระแก้ว อ.เมืองนครราชสีมาได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสหกรณ์, นางสาวประมวล แทนขุนทด,นายสนอง ฝ่ายโชคชัย, นายเกษม  มารครบุรี, นายสุรชัย แย้มกาญจนวัฒน์, นายวีระ โรจน์หิรัญ, นายชูเกียรติ เกษมสุข และนายพงพันธ์ มาแสวง  ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์  โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี  และมีหน้าที่บริหารเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 35,709 ล้านบาท  ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด มีสมาชิกอยู่จำนวน 26,361 คน.


 


Comments are closed.

Check Also

มหกรรมโคมไฟมังกร ตรุษจีนโคราช 10-11-12 ก.พ. นี้ ลานย่าโม

เทศกาลโคมไฟ 9 บุตรมังกร ตรุษจีนโคราช   มหกรรมโคมไฟมังกร … …