2 รัฐมนตรีโคราช เตรียมผลักดันสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติกลางเมืองโคราช หวังเป็น ศูนย์กลางในอีสานการประชุมและการจัดแสดงสินค้านานาชาติ

ศูนย์กลางการประชุมภาคอีสาน โปรเจคใหญ่โคราช รัฐมนตรีโคราช เตรียมผลักดันสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติกลางเมืองโคราช ขนาด มากกว่า 10000 ตารางเมตร เพื่อยกระดับโคราชเป็น MiceCity ประจำภูมิภาค โดยทาง ผู้ว่าฯสยาม ศิริมงคล ได้รับเรื่องไปปรึกษากับภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมในลำดับถัดไป
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมผลักดันสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติกลางเมืองโคราช หวังเป็น ศูนย์กลางการประชุมและการจัดแสดงสินค้านานาชาติในภาคอีสาน


Comments are closed.

Check Also

อัปเดต ทางลอดแยกเทอร์มินอล21 โคราช

อัปเดต ทางลอดแยกเทอร์มินอล21 โคราช ชาวโคราชชินยัง? การจ … …