จัดยิ่งใหญ่เป็นปีที่ 11 “มูลนิธิพุทธบารมีจัดงานวิสาขบูชา พุทธบารมีนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของบิ๊กงานบุญสำหรับพุทธศาสนิกชน ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ 4 ประเทศจากอินเดีย ศรีลังกา เมียนมาร์ ไทย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พิธีเปิดงาน 11 ..โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ของประเทศไทยและ พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีพร้อมคณะสงฆ์จาก 4 ประเทศ ร่วมงาน เริ่ม 11 ..-11 มิ..นี้ จัด 32 วันเต็ม

เมื่อวันที่ 11 ..2561 “มูลนิธิพุทธบารมีได้มีพิธีเปิดงานวิสาขบูชา พุทธบารมีครั้งที่11 ประจำปี2561 และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ จาก 4 ประเทศ จากอินเดีย ศรีลังกา เมียนมาร์ ไทย ถึง มณฑลพิธี ห้อง MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์นครราชสีมา โดยแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมเอกอัครราชทูต อินเดีย ศรีลังกา สปป.ลาว ภูฏาน และญี่ปุ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ประธานมูลนิธิพุทธบารมี และคุณปรีชา ลิ้มอั่ว ถวายความเคารพ และถวายพานพุ่มสักการะ พระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนบุษบก และพิธีเวียนเทียนรอบปฐมฤกษ์ พร้อมทอดผ้าป่ามหากุศล และพิธีหล่อพระพุทธรูปพระพุทธเมตตาเป็นองค์ปฐมฤกษ์ 6 องค์

สำหรับปีนี้ภายในงานวิสาขบูชา พุทธบารมีพุทธศาสนิกชนจะได้สักการะ พระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ จาก 4 ประเทศ อินเดีย ศรีลังกา เมียนมาร์ ไทย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ชมกำแพงพุทธคยาด้านหลังบุษบก ความยาว 24 เมตร สูง 6 เมตร พร้อมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา มาร่วมสร้างทานบารมีกับกิจกรรมสุขใจได้บุญ อาทิ ร่วมหล่อพระพุทธเมตตาขนาดหน้าตัก 24 นิ้ว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา, ปิดทองพระพุทธบาท 4 รอย (จำลอง) , ปิดทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 9 องค์ 9 วัดเพื่อความเป็นสิริมงคล , ร่วมสร้างพระพุทธรูปด้วยการถวายแผ่นโพธิ์ทอง, ทอดผ้าป่ามหากุศล, ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์, ตักบาตรหนังสือธรรมมะ ,นั่งสมาธิเจริญสติและเดินจงกรม เป็นต้น

ร่วมศึกษาความเป็นมาของพระพุทธศาสนาจากนิทรรศการพุทธภูมิ สุวรรณภูมิโดยแบ่งเป็น 3 โซนได้แก่ 1.เรียนรู้ 4 สังเวชนียสถาน ศึกษาสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ แสดงปฐมเทศนา และสถานที่ดับขันธปรินิพพาน ภายในโซนนี้ได้จำลองสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ 2.พุทธภูมิ สุวรรณภูมิ เส้นทางการเผยแพร่พระพุทธศาสนา 3.บทเรียนจากมหาวิทยาลัยนาลันทา การรุกรานของศาสนาอื่นอันเป็นต้นเหตุให้พระพุทธศาสนาสูญสิ้นไปจากอินเดีย

และอีกไฮไลท์ของงานวิสาขบูชา พุทธบารมี พุทธศาสนิกชนจะได้สุขใจฟังธรรมบรรยายทุกวันโดย พระธรรมวิทยากรชื่อดัง อาทิ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ), พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต, พระราชวิสุทธิประชานาถ(หลวงพ่ออลงกต), พระอาจารย์ไพศาล วิสาโลและแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุตฯลฯ

ในช่วง 19.00 . ทุกวัน ร่วมสวดบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ 19 จบ เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอาสาพาธรรมไปเยี่ยมท่านเป็นกิจกรรมบุญที่คณะสงฆ์และจิตอาสาเยี่ยมผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมมอบภาพพระพุทธเมตตาให้ผู้ป่วย

ร่วมน้อมรำลึกและเทิดทูนพระเกียรติคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 ร่วมหล่อประติมากรรมพระรูป 3 มิติ, เหรียญ รักพ่อ และทรงรัก ในรัชกาลที่ 9 ภายในงาน ครั้งที่ 1 วันที่ 11-17 พฤษภาคม ครั้งที่ 2 วันที่ 1-3 มิถุนายน ปัจจัยร่วมบุญทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้องค์กรการกุศล อาทิ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา  สมทบทุนการศึกษาของพระสงฆ์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย สมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

และในวันที่ 28 พฤษภาคม ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีกวนข้าวมธุปายาสหรือกวนข้าวทิพย์เวลา 09.39 . บริเวณมณฑลพิธี ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช  และร่วมตักบาตรข้าวมธุปายาส เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 29 พฤษภาคม ณ มณฑลพิธี ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3โดยสามารถส่งข้าวมธุปายาสให้บุคคลที่คุณรักทั่วประเทศไทย โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ภายในงาน


 


Comments are closed.

Check Also

มหกรรมโคมไฟมังกร ตรุษจีนโคราช 10-11-12 ก.พ. นี้ ลานย่าโม

เทศกาลโคมไฟ 9 บุตรมังกร ตรุษจีนโคราช   มหกรรมโคมไฟมังกร … …