เซ็นทรัลโคราชใจถึงให้พื้นที่ฟรีรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตพื้นที่แห่งความสุข สุดสะดวกสบายสำหรับลูกค้า เปิดศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดนครราชสีมา (Government Easy Contact Center)” มาที่เดียวครบที่สุด แห่งแรกในภาคอีสาน เปิดทุกวันไม่มีวันหยุด ด้านผู้ว่าฯวิเชียร พร้อมยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านใช้เลข 13 หลักแทน

เมื่อวันที่ 28 ..2561บริเวณ ชั้น G โซน Fashion Plus เซ็นทรัลโคราชซีพีเอ็นได้ทำพิธีเปิดศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดนครราชสีมา (Government Easy Contact Center)” โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน โดยมี คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), คุณมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, คุณณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา, คุณสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา, คุณนฤต รัตนพิเชฏฐชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), คุณปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา และ คุณรุจิเรศ นีรปัทมะ ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานรัฐกิจสัมพันธ์บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน

คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ซึ่งได้เข้ามาเป็นสมาชิกของจังหวัด ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ และมีโอกาสได้รับใช้ประชาชนชาวนครราชสีมา ให้ได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อและรับบริการของภาครัฐแบบครบวงจร

ซีพีเอ็นเราให้ความสำคัญในเรื่องการนำเสนอสินค้าและบริการที่ครบครันให้กับผู้มาใช้บริการ และมุ่งหวังให้ศูนย์การค้าของเราเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตเป็นพื้นที่แห่งความสุข อำนวยความสะดวกสบายสำหรับลูกค้า และสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของชุมชนที่เราตั้งอยู่อย่างแท้จริง

ศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center บริเวณ ชั้น G โซน Fashion Plus เซ็นทรัลโคราช เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของซีพีเอ็น, จังหวัดนครราชสีมา และส่วนราชการของจังหวัดรวม 9 หน่วยงาน โดยรวบรวมบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนมารวมไว้ ณ จุดบริการเดียว

คุณวัลยาสำหรับ 9 หน่วยงานในศูนย์ราชการสะดวก ประกอบไปด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา (จุดบริการเคาน์เตอร์อำเภอ..ยิ้ม), สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา,การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา, ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครราชสีมา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา,สำนักจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ซีพีเอ็นได้สนับสนุนพื้นที่ขนาด 184.78 ตารางเมตร โดยยกเว้นค่าใช้จ่ายต่างๆได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการร่วม ค่าไฟฟ้า ค่ามัดจำเช่าสถานที่ ค่าธรรมเนียม และค่าประกันต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่สมาชิกในชุมชนและผู้อยู่อาศัยในจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วยคุณวัลยา กล่าว 

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่าผมคิดว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของการให้บริการประชาชนของหน่วยราชการ กับการบริการประชาชนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และอำนวยความสะดวกให้มากที่สุด ผมมีการสั่งการมาว่า ในการเรียกเอกสารจากพี่น้องประชาชนให้งดการเรียกสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ให้ใช้เลข 13 หลักแทน ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการสำรวจว่าอะไรที่จะไม่ให้เรียกโดยสิ้นเชิง และก็จะประกาศออกไปว่าหน่วยงานนี้ต่อไปจะไม่เรียกสำเนาบัตรประชาชน ไม่เรียกสำเนาทะเบียนบ้านอีกต่อไป

ซึ่งก็เป็นการให้บริการพี่น้องประชาชนในเรื่องความสะดวกสบายและรวดเร็ว อีกประการหนึ่งคือการให้บริการ โดยจุดที่พี่น้องประชาชนไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก คือ ห้างสรรพสินค้า เป็นจุดที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก เพราะฉะนั้นหน่วยราชการเราก็อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะให้บริการพี่น้องประชาชน ในศูนย์การค้า ในห้างสรรพสินค้าต่างๆ แต่ในการดำเนินการ เนื่องจากว่าแต่ละห้างก็มีค่าใช้จ่ายในพื้นที่ก็เป็นเงินเป็นทอง แต่ทางเซ็นทรัลเองก็ได้แก้ปัญหาตรงนี้ให้โดยจัดพื้นที่บริเวณตรงนี้ให้เรา และที่สำคัญทางเซ็นทรัลได้ออกค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง และยกเว้นค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และอื่นๆอีกมากให้ด้วย

ผู้ว่าฯวิเชียร กล่าวอีกว่าจังหวัดคิดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน  ศูนย์ราชการสะดวก หรือ Government Easy Contact Center (GECC) แห่งนี้ จะเปิดบริการตั้งแต่ 10.00-18.00 . คิดว่าเมื่อทำไปสักระยะหนึ่งก็จะมีการประเมินผล และลองดูว่าส่วนราชการอื่นๆที่ยังมีพี่น้องประชาชนไปใช้บริการมาก อาจจะอยู่ไกล จากชุมชน และมีความประสงค์ ผมคิดว่าท่านก็เสนอตัวมาที่จังหวัดได้

แต่บางส่วนราชการอาจจะอยู่ไม่ไกล อยู่ศาลากลางจังหวัดแต่ปัจจุบัน การจอดรถลำบาก การเดินทางไม่สะดวก ก็สามารถเสนอมาทางปลัดจังหวัดได้ ก็จะได้ปรับตามความเหมาะสม วันนี้งานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่มาให้บริการ ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมือจัดเจ้าหน้าที่มารับบริการที่นี่ และขอบคุณทางเซ็นทรัลที่ให้สถานที่ และเอื้อเฟื้ออำนวยความสะดวกเรื่องค่าใช้จ่าย สาธารณูปโภคทุกอย่าง ก็หวังว่าศูนย์บริการสะดวกแห่งนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน และชาวจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงที่มีความประสงค์จะมาใช้บริการ ที่ค่อนข้างจะครบวงจร ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งผู้ว่าฯวิเชียร กล่าวทิ้งท้ายComments are closed.

Check Also

เที่ยวทุ่งหญ้าคา โป่งหนองผักชี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เที่ยวทุ่งหญ้าคา โป่งหนองผักชี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เท … …