somkid

ตั้งความหวัง 9 จังหวัด ซูเปอร์คลัสเตอร์

หลังจากที่รัฐบาลได้แม่ทัพมาคุมทีมเศรษฐกิจคนใหม่ “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” ที่เปรียบเสมือนเป็นไม้ตายสุดท้ายของรัฐบาล โดยมีจุดมุ่งหมายเพียงอย่างเดียวคือเข้ามาควบคุมทิศทาง นำพาเศรษฐกิจให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาให้ได้

มาตรการต่างๆ นั้น ถูกผลักดันออกมาเรื่อยๆ ตามสูตรของหัวกะทิชั้นแนวหน้าของเมืองไทย อย่างสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และจากการประชุมครม.ครั้งล่าสุดที่ผานมา ‘สมคิด’ ได้เสนอให้มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในรูปแบบคลัสเตอร์สำหรับอุตสาหกรรรมเป้าหมาย หรือ ซูเปอร์คลัสเตอร์ขึ้น ซึ่งครม.ก็มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง

โดยรายชื่อจังหวัด ที่ได้จัดให้อยู่ในกลุ่มซูเปอร์คลัสเตอร์ มีด้วยกัน 9 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ และภูเก็ต

22
ภาพ : flaqtic2012.org

6 กลุ่มซูเปอร์คลัสเตอร์ สิทธิพิเศษเย้ายวนนักลงทุน

‘สมคิด’ ให้ความหมายของเขตเศรษฐกิจซูเปอร์คลัสเตอร์ ว่า เป็นเขตการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะ ที่ในอนาคตจะสามารถส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นซูเปอร์คลัสเตอร์ ประกอบด้วย

  1. ยานยนต์และชิ้นส่วน
  2. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม
  3. ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  4. ดิจิตอล
  5. Food Innopolis
  6. Medical Hub

สิทธิพิเศษที่นักกลงทุนในซูเปอร์คลัสเตอร์จะได้รับ คือการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา 8 ปี และลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมอีก 50% เป็นระยะเวลา 5 ปี ได้รับสิทธิ์งดเว้นภาษีการนำเข้าเครื่องจักร ภาษีเงินได้บุคลธรรมดาสำหรับนักผู้เชี่ยวชาญในคลัสเตอร์ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมไปถึงให้สิทธิผู้เชี่ยวชาญที่เป็นชาวต่างชาติ สามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมได้

eggs factory 2
ภาพ : CPThailand

โคราช สานต่อคลัสเตอร์เมืองนวัตกรรมด้านอาหาร (Food Innopolis)

จังหวัดนครราชสีมา เป็น 1 ใน 9 จังหวัด ซูเปอร์คลัสเตอร์ โดยหากพิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่างๆ แล้ว ถือว่ามีความพร้อมเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันภายในจังหวัดมีอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มซูปเปอร์คลัสเตอร์ที่มีโอกาสเติบโตในจังหวัดนครราชสีมามากที่สุด คงจะเป็น Food Innopolis คือ เมืองแห่งนวัตกรรมด้านอาหาร มีอุตสาหกรรมอาหารที่มีคุณภาพ มีการวิจัยและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

สืบเนื่องจากโครงการจัดตั้ง Korat Food Valley ของจังหวัดนครราชสีมาที่ดำเนินการร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีต้นแบบมาจาก Food Valley ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่จะผลักดันจังหวัดนครราชสีมาให้ก้าวสู่การเป็นครัวของโลก ด้วยผลผลิตภาคเกษตรกรรม การปศุสัตว์ที่มีอยู่ภายในจังหวัดเป็นจำนวนมาก อีกทั้งศักยภาพทางด้านงานวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นอย่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนผู้ประกอบการ ให้เข้ามาร่วมผลักดันให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นซูเปอร์คลัสเตอร์ได้ในอนาคต

บวกกับความพร้อมในด้านอื่นๆ ทั้งทำเลที่ตั้ง ระบบสาธารณูปโภค รวมไปถึงความพร้อมด้านฝีมือแรงงาน จะเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการพัฒนาอุสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา ให้ก้าวสู่การเป็นคลัสเตอร์ที่สำคัญในหลายๆ กลุ่มอุตสาหกรรมได้ในอนาคต


Comments are closed.

Check Also

โคราชเปิด “ศูนย์ราชการสะดวก” แห่งแรกอีสาน “เซ็นทรัลโคราช” ศูนย์กลางใช้ชีวิต! ผู้ว่าฯสั่งงดใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน

“เซ็นทรัลโคราช” ใจถึงให้พื้นที่ฟรีรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง … …