รอบรั้ว โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (เขาใหญ่)
โรงเรียนที่มีความโดดเด่นในการนำสิ่งที่ดีของการศึกษาโลกตะวันออก
ผสมผสานกับสิ่งที่ดีของการศึกษาโลกตะวันตก มาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างลงตัว

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (เขาใหญ่) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 เป็นโรงเรียนนานาชาติแบบประจำ แห่งแรกในภาคอีสาน และ ประเทศไทย ตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมธรรมชาติใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถ.ธนะรัชต์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

k-krit-20161018-114840
คุณกฤษณ์ อัสสกุล

 

ก่อตั้งโดย คุณกฤษณ์ อัสสกุล ผู้ก่อตั้ง บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยยึดหลักปรัชญาคือ “โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ มีความมุ่งมั่นในการจัดวางระบบการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพและมาตรฐานสูง เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด รวมถึงช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจตนเองและสังคม มีความมั่นใจ และภูมิใจในตนเอง กล้าแสดงออก มีจริยธรรม ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทย มิใช่เพียงเพื่ออยู่รอดได้ในสังคมอนาคตเท่านั้น แต่เพื่อให้พวกเขาเป็นผู้นำที่ดีในอนาคตด้วยเช่นกัน”

tae_5522-20161018-114918

 

เซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ มีความเป็นเอกลักษณ์ในบรรยากาศการเรียนการสอนท่ามกลางธรรมชาติ มีความปลอดภัย ห่างไกลมลพิษ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาจากองค์กร Western Association of Schools and Colleges (WASC) และได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน, สมศ. และจากกระทรวงศึกษาธิการ

secondary-20161018-114909

 

เปิดสอนในหลักสูตรประเทศอังกฤษ รับนักเรียนอายุ 2-16 ปี ทั้งแบบประจำและไปกลับ ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กีฬา ศิลปะ  ดนตรี เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเซนต์สตีเฟ่นส์ เน้น การเรียนรู้เพื่อชีวิตและตรียมพร้อมให้นักเรียนเติบโตในสังคมคุณภาพ เรียนรู้อย่างมีความสุข ด้วยการผสมผสานแนวทางการศึกษาแบบตะวันตกให้เข้ากับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบตะวันออกได้อย่างกลมกลืนและลงตัว หรือที่เรียกว่า East meets West – The Best of Both Worlds

[wp-svg-icons icon=”images” wrap=”i”] ภาพกิจกรรม : ภายในโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (เขาใหญ่)


website : http://www.sis.edu/khaoyai
49/1-3 หมู่ 4, ถ.ธนะรัชต์ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร : 093-1262444
อีเมล์ : admissions_ky@sis.edu

 


Comments are closed.

Check Also

ผู้โชคดีประจำเดือนพฤษภาคม 2565

 #ผู้โชคดีประจำเดือนพฤษภาคม 2565 คุณอภิรัตน์ เล็กมณีสุธ … …