ความพยายามในการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมในความดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อสมัยประมาณ 4-5 ปีก่อน โดยความร่วมมือและความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนดังกล่าวขึ้น

โรงเรียนสุรวิวัฒน์เป็นสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้องการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนเฉพาะ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา

โครงการเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเมื่อช่วงกลางปีนี้ เมื่อทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์ขึ้น และปัจจุบันกำลังเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งครูผู้สอนในสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยต้องมีความรู้ระดับปริญญาตี – ปริญญาเอก

12072819_1055380354474690_6687635157393271689_n

ข่าวสารล่าสุดข่าวจากทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีประกาศรายละเอียดเบื้องต้นในการรับนักเรียนเข้าศึกษา โดยโรงเรียนสุรวิวัฒน์ จะพร้อมเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 และเตรียมรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้นละ 2 ห้อง ห้องละ 30 คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่โรงเรียนเปิดรับในครั้งแรกจำนวน 120 คน ในส่วนของเกณฑ์การสมัคร ค่าธรรมการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมไปถึงรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามข่าวสารได้จากมหาวิทยาลัยฯ

12077307_10153637395154717_376430714_n

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้ข้อมูลมาว่า ตัวโรงเรียนสุรวิวัฒน์จะตั้งอยู่บริเวณใกล้กับ ฟาร์มมทส. โดยคาดว่าน่าจะใช้อาคาร ‘เกษตรภิวัฒน์’ ในการจัดตั้งเป็นพื้นที่อาคารเรียน ซึ่งมีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว


Comments are closed.

Check Also

โคราชเปิด “ศูนย์ราชการสะดวก” แห่งแรกอีสาน “เซ็นทรัลโคราช” ศูนย์กลางใช้ชีวิต! ผู้ว่าฯสั่งงดใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน

“เซ็นทรัลโคราช” ใจถึงให้พื้นที่ฟรีรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง … …