ในเขตเมืองโคราชมีโรงพยาบาลเอกชน ให้เลือกใช้บริการหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โรงพยาบาลป.แพทย์ โรงพยาบาลป.แพทย์ 2 โรงพยาบาลเซ็นต์เมรี่ โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกท และหนึ่งในนั้นคือโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล

ล่าสุด โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล ได้มีการเข้ามาร่วมทุนของกลุ่มทุนด้านสุขภาพจากส่วนกลาง ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อที่จะยกระดับโรงพยาบาล ให้มีศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ที่หลากหลายสาขามากยิ่งขึ้น

ในการเข้ามาร่วมทุนจากส่วนกลางครั้งนี้ ต้องการที่จะยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศด้านหัวใจและทรวงอก ของโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล ให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของภาคอีสาน ที่เป็นศูนย์หัวใจที่ดีที่สุด สามารถรองรับผู้ป่วยทั้งจากจังหวัดนครราชสีมาและภาคอีสาน

20111120_3_1321776740_469893

เป้าหมายของการยกระดับโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียลในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและบริการของโรงพยาบาลให้สามารถแข่งขันกับกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพได้ และเป็นอีกทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มลูกค้าระดับบน

โดยในปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมา  มีโรงพยาบาลที่จัดเป็น ศูนย์หัวใจ เพียงแห่งเดียว คือ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และทั้งภาคอีสานมีอีก 2 แห่ง คือโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น ซึ่งล้วนเป็นโรงพยาบาลของรัฐทั้งสิ้น ยังไม่มีศุนย์หัวใจของโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียลจะเป็นแห่งแรก

547309_302021276533360_168154406_n

 

ที่มาข้อมูลศูนย์หัวใจ : http://www.thaiheart.org

เครดิตรูปภาพรพ.กรุงเทพ : www.painaidii.com


Comments are closed.

Check Also

มหกรรมโคมไฟมังกร ตรุษจีนโคราช 10-11-12 ก.พ. นี้ ลานย่าโม

เทศกาลโคมไฟ 9 บุตรมังกร ตรุษจีนโคราช   มหกรรมโคมไฟมังกร … …