โคราช เมืองปราสาทหิน

428081

ปราสาทกู่ศิลา ธรรมศาลาจากเมืองพิมาย

ปราสาทกู่ศิลา สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม สร้างขึ้นด้วยหินทรายทั้งหมด เรียกได้ว่าเป็นปราสาทองค์เดียวจาก 9 องคืที่สร้างขึ้นด้วยหินทรายทั้งทั้งหลัง ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ บ้า... อ่านต่อ
12088220_1726544830908153_3526672457348783721_n

ปราสาทหินนาแค อ.ปักธงชัย ศิลปะขอมโบราณแบบบันทายศรี

ปราสาทหินนาแคหรือปราสาทสระสี่เหลี่ยม  ตั้งอยู่ที่ บ้านนาแค ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นปราสาทขอมโบราณที่มีความเก่าแก่มาก มีลักษณะคล้ายศิลปะขอมแบบบันทายศรี คาดว่าศาสนาสถานแห่งนี้น่าจะได้... อ่านต่อ
KTP3

กุฏิฤาษีพิมาย อโรคยาศาล แห่งเมืองพิมาย

กุฏิฤาษีพิมาย ตั้งอยู่ที่อำเภอพิมาย เป็นอโรคยศาลา หรือ สุคตาลัย ที่สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7   เป็นศิลปะขอมแบบบายน ซึ่งกุฏิฤาษีนี้จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนที่ใช้... อ่านต่อ
10409655_1002026749808204_6719309413989106108_n

กู่สระพัง โบราณสถาน สภาปัตยกรรมขอม แห่งเมืองปักธงชัย

กู่สระพัง ปัจจุบันตั้งอยู่ที่บ้านขอนขว้าง ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา คาดกว่ากู่แห่งนี้สร้างขึ้นราวๆ พุทธศตวรรษที่ 16 เป็นเทวสถานประจำชุมชน (สรุก) ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ซึ่ง ในสมัยก่อนนั้นพื้นที... อ่านต่อ
PTC22 (1)

กู่เกษม เทวาลัยในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย แห่งบ้านสะแกราช

  กู่เกษม หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า ปราสาทบึงคำ ตั้งอยู่ ณ ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย เป็นเทวาลัยในศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย คาดว่าสร้างขึ้นราวๆ พุทธศตวรรษที่ 16 ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาในสมัยน... อ่านต่อ
prasatnangram

ปราสาทนางรำ อ.ประทาย สถาปัตยกรรม 1,700 ปี อโรคยาศาลแห่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

ปราสาทนางรำ ตั้งอยู่ที่บ้านนางรำ ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา คาดว่าก่อสร้างขึ้นราวๆ พุทธศตวรรษที่ 18 หรือราวๆ 1700 ปีที่แล้ว ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เรียกได้ว่าปราสาทนางรำเป็นหนึ่งในอโรคยาศาล... อ่านต่อ
cover_kupomjamsen

กู่พราหมณ์จำศีล อ.ประทาย โบราณสถานขอมโบราณ เก่าแก่สมัยพุทธศตวรรษที่ 15

กู่พราหมณ์จำศีล ตั้งอยู่ที่บ้านนางรำ ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นราวๆ พุทธศตวรรษที่ 15 – 16 สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมัน และในสมัยต่อมาพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 เป... อ่านต่อ
cover_prasatpolsonkram

ปรางค์พลสงคราม อโรคยาศาลแห่งบ้านพลสงคราม

ปรางค์พลสงครามหรือปรางค์สระเพลง ก่อตั้งขั้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ราวๆ พุทธศตวรรษที่ 18 เรียกได้ว่าเป็นอโรคยาศาล 1 ใน 102 แห่งที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปรางค์พลสงครามต้งอยู่ใกล้กับสถ... อ่านต่อ
cover_kuprasat

กู่บ้านปราสาท ศิลปะร่วมสามสมัย

กู่บ้านปราสาทปัจจุบันตั้งอยู่ที่ บ้านปราสาทหมู่ที่ 11 บ้านโนนพัฒนา ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เรียกได้ว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญและสร้างขึ้นในหลายหลากยุคหลายสมัย และหลากหลายศิลปะการก่อสร้าง... อ่านต่อ
cover_pangsapeng

ปรางค์สระเพลง อโรคยาศาลแห่งเมืองกระโทก

ปรางค์สระเพลง ตั้งอยู่บ้านโนนตะโก ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา คาดว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ช่วงปีพุทธศตวรรษที่ 16 – 18 เป็นอโรคยาศาล 1 ใน 102 แห่งที่สร้างขึ้นในสมัยนั้น ปราง... อ่านต่อ