AIS Contact Center เปิดรับสมัครงานวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 

ณ อาคาร AIS Contact Center Development & Training Arena ต.โคกกรวด จ.นครราชสีมา

เวลา 09.00 น.-15.00 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร. 044-049-703


Comments are closed.

Check Also

อัพเดทล่าสุด! รวมมาตรการพักหนี้จาก 23 สถาบันการเงินทั่วประเทศ พร้อมช่องทางการติดต่อ

มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าบุคคล มาตรการช่วยเหลือสำหรั … …