เป็นประจำทุกๆ สิ้นปี ที่ทางทีมงาน Korat Startup จะรวบรวมสุดยอดบิ๊กโปรเจคหรือโครงการพัฒนาเมืองโคราช ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีถัดไป รวบรวมมาให้ชาวโคราชได้เห็นทิศทางการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา ที่ตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า กำลังเป็นเมืองจุดหมายปลายทางของการลงทุนครบทุกรูปแบบ ส่งผลให้เศรษฐกิจและจังหวัดนครราชสีมาเกิดการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 

โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคจากภาครัฐ 

1.โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-โคราช เป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศไทย ตอกเสาเข็มก่อสร้างเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยคาดว่าโครงการจะพร้อมให้บริการอย่างเร็วที่สุดภายใน 4 ปี หลังจากเริ่มการก่อสร้าง เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน สร้างรถไฟความเร็วสูงวิ่งที่ความเร็ว 250 กม./ชม. สามารถเดินทางจากกรุงเทพ-โคราช โดยใชระยะเวลาเพียง 1 ชั่วโมงเศษ

2.โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางจิระ-มาบกะเบา เป็นการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงต่อจากชุมทางจิระ-ขอนแก่น โดยก่อสร้างเป็นทางรถไฟยกระดับช่วงผ่านตัวเมืองโคราช เชื่อมต่อไปจนสิ้นสุดที่สถานีมาบกะเบา เสมือนเป็นประตูเชื่อมรถไฟทางคู่ภาคตะวันออก และจากกรุงเทพ เข้ากับรถไฟทางคู่ภาคอีสานอย่างสมบูรณ์แบบหากโครงการแล้วเสร็จ

 3.โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางจิระ-อุบลราชธานี อีกหนึ่งโครงการรถไฟทางคู่เชื่อมโคราช เข้าสู่ภาคอีสานตอนล่าง โดยโครงการจะเริ่มจากสถานีชุมทางจิระ ผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และสิ้นสุดที่จังหวัดอุบลราชธานี เติมเต็มการเชื่อมโยงอีสานใต้ให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

4.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา ตามติดการก่อสร้างกันต่อเนื่องในปี 2560 สำหรับมอเตอร์เวย์สายนี้จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาปัญหาการจราจรจากถนนมิตรภาพ ที่ปัจจุบันค่อนข้างหนาแน่นและสาหัสในช่วงเทศกาลทุกเทศกาล จากปกติระยะทางจากโคราชถึงกรุงเทพใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม. ช่วงเทศกาลจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น 6-8 ชั่วโมง โดยมอเตอร์เวยสายนี้จะเปิดให้บริการภายในปี 2563

5.โครงการระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา LRT เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ทางสนข.ได้เข้ามาศึกษาจนแล้วเสร็จในปี 2560 และในปี 2561 โครงการจะยังเดินหน้าต่อในขั้นตอนถัดไป เพื่อวางแผนและสร้างระบบขนส่งมวลชนในเมืองโคราช โดยใช้รูปแบบรถรางไฟฟ้า หรือ LRT รองรับการเดินทางภายในเขตเมือง ที่กำลังจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ผลมาจากโครงการรถไฟความเร็วสูง ซึ่งหากแล้วเสร็จ จะทำให้ระบบขนส่งมวลชนเมืองโคราชเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูง ทำให้การเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างสะดวกสบาย ช่วยกระตุ้นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดนครราชสีมาและประเทศไทยได้อย่างมหาศาล ในหลากหลายมิติ

6.โครงการระบบรถบัสขนส่งสาธารณะ Korat Smart Bus โดยเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นโครงการใหม่ที่ทางเทศบาลนครนครราชสีมา จะนำรถบัสโดยสารแบบปรับอากาศ พร้อมระบบการโดยสารแบบอัจฉริยะ หรือ Korat Smart Bus เข้ามาให้บริการภายในเขตเมืองโคราช เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ชาวโคราชและนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในปี 2561 นี้

7.โครงการสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน เฟสที่ 1 บริเวณรอบลานย่าโม เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณกว่า 11,668 ล้านบาท ให้พัฒนาระบบไฟฟ้าหัวเมืองใหญ่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย นำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน โดยมี 4 หัวเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยได้แก่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี, เทศบาลนครเชียงใหม่, เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นหนึ่งใน 4 ที่ได้รับการพัฒนา โดยโครงการของเมืองโคราช มีมูลค่า 2,434 ล้านบาท เฟสที่ 1 บริเวณรอบลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เริ่มดำเนินการก่อสร้างนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินแล้ว เมื่อแล้วเสร็จจะดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินในเขตตัวเมืองเฟสต่อไป ตลอดระยะเวลาไปจนถึงปี 2564

8.โครงการถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ทล.290 เป็นโครงการถนนวงแหวนรอบเมืองที่รอบวงยาวที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศไทย รองจากถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก ปัจจุบันโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จบางตอน ซึ่งในช่วงปี 2560-2561 นี้มีการดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมในช่วงตอนที่เหลือ เพื่อแบ่งเบาภาระการจราจรบนถนนเส้นหลัก และรองรับการเชื่อมต่อการเดินทางจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา

9.โครงการขยายถนนสุรนารี 2 เป็น 4 ช่องจราจร จากปัจจุบันเป็นถนน 2 ช่องจราจร โดยถนนเส้นนี้จะเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา และทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (บายพาส) ทำให้การเดินทางเข้า-ออก ตัวเมืองมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดปัญหาการจราจรติดขัด ที่ปัจจุบันทวีความรุนแรงจากการพัฒนาเมืองที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว

10.โครงการทางลอดแยกประโดก และแยกเทอร์มินอล 21 โคราช โดยกรมทางหลวงได้ปัดฝุ่นโครงการนี้ขึ้นมาใหม่ หลังจากถนนมิตรภาพช่วงกลางเมืองโคราชมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การลงทุนของ 3 ห้างใหญ่จากเมืองกรุง เดอะมอลล์ เทอร์มินอล 21 และเซ็นทรัลพลาซา ทำให้เศรษฐกิจเมืองโคราชพัฒนาอย่างรวดเร็วมีปริมาณการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น

 

โครงการพัฒนาจากภาคเอกชน

11.โครงการก่อสร้าง บุญถาวร โคราช สาขาที่ 2 ของภาคอีสาน บริเวณถนนมิตรภาพฝั่งขาไปจอหอ เลยแยกประโดก ก่อนถึงตรงข้างเซ็นทรัลโคราช บริเวณห้างค้าวัสดุท้องถิ่นเซ็นทรัลโฮมเดิม เป็นการร่วมทุนกัน คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี 2561 นี้

12.ห้างค้าปลีก-ส่ง Wishco หัวทะเล เป็นโมเดิร์นเทรดน้องใหม่ท้องถิ่นของเมืองโคราช จากกลุ่มทุนฮกกี่ ที่ได้วางแผนเปิดให้บริการในย่านหัวทะเล ซึ่งบริเวณนั้นเดิมมีเทสโก โลตัส และแม็คโครฟู้ดเซอร์วิส เปิดให้บริการแล้ว คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในต้นปี 2561 นี้

13.โครงการ Escent Condo เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ว่าที่ตึกสูงที่สุดแห่งใหม่ของเมืองโคราช เป็นโครงการคอนโดมิเนียมความสูง 22 ชั้น 1 อาคาร และสูง 17 ชั้น อีก 1 อาคาร ตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ซึ่งขณะนี้ปิดการขายเรียบร้อยแล้ว สามารถปิดการขายได้เร็วที่สุดของเครือ CPN Ressidence

14.โรงเรียนนานาชาติแองโกล สิงคโปร์ โครงการโรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ ใจกลางเมืองโคราช มูลค่าการลงทุนมหาศาล โดยปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้เปิดทำการเรียนการสอนที่โคราชแล้ว และทำการก่อสร้างแห่งใหม่ภายในโครงการซิตี้ลิงค์

15.โครงการโรงแรม B2 Premier อีกหนึ่งโครงการภายในซิตี้ลิงค์ เป็นโรงแรมชื่อดังจากลุ่มทุนทางภาคเหนือ โดยแห่งนี้จะเป็นแห่งที่ 2 ที่มาลงทุนในเมืองโคราช มูลค่าการลงทุนหลายร้อยล้านบาท

16.โครงการโรงพยาบาลเอกชนแห่งใหม่ใจกลางเมืองโคราช มูลค่าการลงทุนหลักพันล้านบาท อยุ่ภายในโครงการซิตี้ลิงค์เช่นกัน ทั้งโรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล ภายในโครงการนี้จะพัฒนาเป็น New CBD แห่งใหม่ของเมืองโคราช

17.โครงการโรงเรียนเมธาพัฒน์ โรงเรียนเอกชนแห่งใหม่ของเมืองโคราช ย่านหัวทะเล โดยกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ท้องถิ่นชื่อดังอย่างบ้านอยู่สบาย คาดว่าจะเปิดทำการสอนภายในปี 2561 นี้

18.โครงการโรงเรียนเตชะวิทย์ อีกหนึ่งโรงเรียนเอกชนแห่งใหม่ของเมืองโคราช อยู่บนถนนสุรนารี 2 ย่านการค้า การลงทุนแห่งใหม่ของเมืองโคราช ที่กำลังเจริญไปอย่างรวดเร็วต้อนรับการมาของโครงการขยายถนนเป็น 4 เลน รายล้อมไปด้วยโครงการที่อยู่อาศัยและออฟฟิศ ด้วยเป็นทำเลที่มีเส้นทางเชื่อมเข้า-ออก ตัวเมืองอย่างสะดวก

19.โครงการ MPark เป็นโครงการของเอกชนที่สร้างขึ้นภายในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นมอลล์พร้อมอาคารจอดรถ โดยตัวมอลล์จะให้บริการคล้ายศูนย์การค้าขนาดเล็กจับกลุ่มแพทย์ บุคลากร และประชาชนที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาล และอีกส่วนเป็นอาคารจอดรถเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้มากขึ้น โดยปัจจุบันถือว่ามีความแออัดเป็นอย่างมาก

โครงการพัฒนาอื่นๆ 

20.อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก จะรองรับผู้ป่วยภายในเขตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงได้เพิ่มขึ้น

21.อาคารความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อีกหนึ่งโครงการสำคัญตามแผนแม่บทพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้การบริการ ให้เป็นโรงพยาบาลเทียบเท่าระดับศูนย์ที่สำคัญแห่งใหม่ของประเทศไทย

22.โรงเรียนสุรวิวัฒน์ โรงเรียนความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และภาษาแห่งแรกของภาคอีสาน ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เริ่มเปิดทำการสอนแล้ว ขณะนี้กำลังมีการก่อสร้างโรงเรียนนใสถานที่ใหม่ ซึ่งคาดว่าจะย้ายมาทำการสอนได้ภายในปี 2561 ที่จะถึงนี้


Comments are closed.

Check Also

อัพเดทล่าสุด! รวมมาตรการพักหนี้จาก 23 สถาบันการเงินทั่วประเทศ พร้อมช่องทางการติดต่อ

มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าบุคคล มาตรการช่วยเหลือสำหรั … …