ที่พระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดนครราชสีมา เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 18 ธันวาคม นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานถอนพระเมรุมาศจำลองและอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนกว่า 200 คน เข้าร่วมพิธี

ผู้สื่อข่าวรายงานขั้นตอนของพิธี เริ่มจากประธานในพิธีจุดธูปหางปักเครื่องบวงสรวงที่โต๊ะพิธี บัณฑิตพราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์บวงสวรวงเทพยาดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้รักษานพปฎลสุวรรณฉัตร เพื่ออัญเชิญพระเมรุมาศ พระสงฆ์ปัญจวรรค มีพระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวม 5 รูป ประกอบพิธีสวดเชิญถอนพระเมรุมาศ เจ้าหน้าที่อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ลงจากพระเมรุมาศจำลองไปรถยนต์อัญเชิญ ประธานในพิธีโปรยข้าวตอกดอกไม้ บัณฑิตอ่านโองการลาเครื่องสังเวยส่งเทวดากลับ เจ้าหน้าที่อัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากพระเมรุมาศไปรถยนต์อัญเชิญ

จากนั้นได้นำเดินทางไปเก็บรักษาไว้ที่หอประชุมสงฆ์ วัดพายัพอารามหลวง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อรอการประดิษฐานที่พระอุโบสถวัดพายัพพระอารามหลวง อยู่ระหว่างการก่อสร้างต่อไป


Comments are closed.

Check Also

อัพเดทล่าสุด! รวมมาตรการพักหนี้จาก 23 สถาบันการเงินทั่วประเทศ พร้อมช่องทางการติดต่อ

มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าบุคคล มาตรการช่วยเหลือสำหรั … …