นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯนครราชสีมา เป็นประธานเปิดสำนักงานอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) มหานครแห่งบรรพชีวิน ที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ บ.โกรกเดือนห้า ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา  เปิด “อุทยานธรณีโคราช” มหานครแห่งบรรพชีวินเป็นแห่งแรกในอีสาน เน้นการอนุรักษ์ร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงธรณีแบบยั่งยืน เผยเสนอต่อยูเนสโกเพื่อรับรองในปีนี้และไทยจะเป็น 1 ใน 3 ประเทศของโลกที่ภายใน 1 จังหวัดมีรูปแบบอนุรักษ์ของยูเนสโกครบทั้ง 3 โปรแกรมจะได้รับยกย่องเป็น “The UNESCO triple crowns” สามารถนำแบรนด์ความโดดเด่นระดับโลกมาใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวได้

559000008426601

วันนี้ (16 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บ.โกรกเดือนห้า ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกและประชาคมในอุทยานธรณีโคราช

พร้อมเปิดสำนักงานอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) มหานครแห่งบรรพชีวิน โดยเป็นโปรแกรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โปรแกรมหนึ่งของยูเนสโกคล้ายกับมรดกโลก (World Heritage) และ พื้นที่สงวนชีวมณฑล (Biosphere Reserve Area) อุทยานธรณี (Geopark) เน้นการอนุรักษ์ร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงธรณีแบบยั่งยืน ซึ่งจะทำให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์มรดกทางธรณีในท้องถิ่น ทั้งในรูปงานอาชีพบริการต่างๆ เพิ่มขึ้น การผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร หัตกรรมของท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ รวมทั้งงานอาชีพใหม่ ที่เกิดจากการลงทุนในโครงการต่างๆ จากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จากข้อมูลที่นักวิจัยของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไปศึกษาในภาคสนามและจากการประชุมระดมสมองจากผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ 5 อำเภอ ที่จะจัดตั้งอุทยานธรณีโคราช ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจากยูเนสโก ได้แก่ อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ อ.เมืองนครราชสีมาและ อ.เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบจัดตั้ง “อุทยานธรณีโคราช” ระดับจังหวัด และ เป็นแห่งที่ 2 ของประเทศ ต่อจาก “อุทยานธรณีสตูล” ซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการในระดับประเทศ และคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก ที่กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอต่อยูเนสโกในปี 2559 นี้

ด้าน ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวว่า อุทยานธรณีเป็นรูปแบบการอนุรักษ์ที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว โดยที่ปัจจุบันยูเนสโกได้รับรองการจัดตั้งอุทยานธรณีระดับโลกหรือ Global Geopark ไปแล้ว 111 แห่งจาก 32 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศจีนมีมากที่สุดถึง 31 แห่ง ในอาเซียนมีเฉพาะประเทศมาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ประเทศละ 1 แห่ง

ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มี กรมทรัพยากรธรณีจึงมีนโยบายตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ที่จะสนับสนุนการจัดตั้งอุทยานธรณีในหลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนงบประมาณจัดทำแผนแม่บทอุทยานธรณีในจังหวัดต่างๆ การสำรวจแหล่งธรณีอันควรอนุรักษ์ภายในประเทศ การจัดประชุมสัมมนาการจัดตั้งอุทยานธรณี เป็นต้น ทำให้หลายจังหวัดเริ่มดำเนินโครงการอุทยานธรณีขึ้น เช่น อุบลราชธานี ขอนแก่น สตูล ตาก

shutterstock_360509918
ภาพโครงการ GeoPark เกาะ Jeju ประเทศเกาหลีใต้

โดยเฉพาะ จ.นครราชสีมา หากมีการจัดตั้งหรือรับรองโดยยูเนสโกแล้วเสร็จ ประเทศไทยจะเป็น 1 ใน 3 ประเทศของโลก ที่ภายใน 1 จังหวัดมีรูปแบบการอนุรักษ์ของยูเนสโกครบทั้ง 3 โปรแกรม เหมือนเช่น ประเทศเกาหลีใต้ และ อิตาลี ซึ่งจะได้รับการยกย่องเป็น “The UNESCO triple crowns” และสามารถนำแบรนด์หรือความโดดเด่นระดับโลกข้างต้นมาใช้ประโยชน์ในด้านการ ท่องเที่ยวได้ในอนาคต

 

Screen Shot 2559-09-02 at 4.09.28 PM

ที่มาข่าว : เมเนเจอร์ออนไลน์


Comments are closed.

Check Also

อัพเดทล่าสุด! รวมมาตรการพักหนี้จาก 23 สถาบันการเงินทั่วประเทศ พร้อมช่องทางการติดต่อ

มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าบุคคล มาตรการช่วยเหลือสำหรั … …