นครราชสีมาเร่งแก้ปัญหาขยะล้นเมือง กองทัพบกเตรียมอนุมัติใช้ที่ดิน

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ท้องถิ่น จ.นครราชสีมา นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา และพลเอกมารุต ลิ้มเจริญ ที่ปรึกษา ทน. ประชุมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย กรณีศูนย์ขยะมูลฝอยที่ 3 ของเทศบาลนครประสบปัญหาขยะตกค้างกว่า 4 แสนตัน เต็มพื้นที่ 73 ไร่ ส่งผลกระทบทั้งกลิ่นและน้ำเสียค่อนข้างรุนแรง จึงงดรับขยะบางส่วน เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูบ่อและป้องกันความเสี่ยงทั้งเหตุเพลิงไหม้และสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ที่มีระบบจัดการขยะด้วยวิธีการเชิงกลชีวภาพเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ และปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยแบ่งรับกำจัดขยะจาก 14 อปท.เป็นการชั่วคราว แต่ยังมี 17 อปท. รวมทั้งเทศบาลนครต้องนำขยะ 370 ตัน มากำจัดที่บ่อลดลงจากเดิม 50 ตัน หากไม่ดำเนินการเป็นรูปธรรม ไม่เกิน 6 เดือน บ่อขยะก็จะวิกฤตอีก

นายสุรวุฒิ กล่าวว่า แนวทางการบริหารจัดได้ขอใช้พื้นที่กองทัพบก 50 ไร่ เพื่อก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะชั่วคราว ขนาดความลึก 10 เมตร โดยปรับพื้นที่และปิดทับขยะด้วยดินและแผ่น HDPE รวมทั้งวางระบบท่อรวบรวมน้ำชะขยะ ป้องกันน้ำขยะไหลลงสู่น้ำใต้ดิน สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 5 ปี

ส่วนโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 เพื่อก่อสร้างโรงกำจัดขยะพลังงานไฟฟ้า สามารถกำจัดขยะถูกวิชาการ ได้วันละ 500 ตัน ต้องใช้พื้นที่ 153 ไร่ ซึ่งเป็นการจัดการขยะที่คำนึงถึงหลักวิชาการ ราคาต้นทุนและความเป็นไปได้

ด้านนายวิเชียร กล่าวว่า ขอความอนุเคราะห์ผ่านพลโทวิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้สนับสนุนเห็นชอบและนำเสนอข้อมูลเพื่อนำเสนอพลเอกสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งมีรายละเอียดการขอใช้ที่ดินและแนวทางการจัดการมลภาวะ ระยะเวลาการขอใช้ที่ดินและจะคืนให้ ทบ. หลังหมดสัญญาในสภาพพัฒนาปรับปรุงที่ดิน ปลูกต้นไม้ พันธุ์พืชต่างๆ ให้เป็นสวนป่าซึ่งเทศบาลนคร ฯ นั้นสามารถดำเนินการจัดการรับขยะได้ทันที เมื่อกองทัพบกอนุมัติให้ใช้พื้นที่

ส่วนโครงการระบบกำจัดขยะระยะที่ 2 อยู่ในขั้นตอนทำข้อตกลงกับกรมธนารักษ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการเช่าพื้นที่เพื่อให้เอกชนมาจัดตั้งโรงกำจัดขยะ ฯ คาดใช้เวลาประมาณ 5 ปี ในการดำเนินการจนเสร็จสิ้น จะสามารถกำจัดขยะที่ตกค้างได้มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่โคราชเมืองสะอาดอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล


อ่านข่าวต้นฉบับพร้อมชมคลิปได้ที่ : Bangkokbiznews


Comments are closed.

Check Also

อัพเดทล่าสุด! รวมมาตรการพักหนี้จาก 23 สถาบันการเงินทั่วประเทศ พร้อมช่องทางการติดต่อ

มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าบุคคล มาตรการช่วยเหลือสำหรั … …