ผู้ว่าโคราช เสนอนายกดันงบ 1,200 ล้าน แก้ภัยแล้งลุ่มน้ำลำเชียงไกรช่วย 4 อำเภอ รอดวิกฤต

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2559 นายนริสชัย ป้อมเสือ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านสังคม นายสุจินต์ เพชรเนียน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านสังคม พร้อมนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

1111114454-2
โดยนายกฯมีกำหนดการจะเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บน้ำ ผันน้ำ เขื่อนลำพระเพลิง และอ่างเก็บน้ำลำสำลาย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะได้มีการประชุมร่วมกับส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา และกรมชลประทาน ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล บรรยายสรุปโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บ-กักน้ำ ของโครงการลำพระเพลิง โครงการลำสำลาย และโครงการลำเชียงไกร ก่อนที่นายกรัฐมนตรี จะมอบนโยบายให้แก่ส่วนราชการ รับฟังรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และมอบหนังสืออนุญาตให้ราษฎรทำกินตามโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.)ท้องที่ อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง เนื้อที่ 3,100 ไร่ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและผู้แทนเกษตรกร ชมนิทรรศการ พบประประชาชน ก่อนจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นเพิ่มความจุปริมาณน้ำเขื่อนลำพระเพลิงและระบบผันน้ำเขื่อนลำพระเพลิง และชมการสาธิตระบบผันน้ำจากเขื่อนลำพระเพลิงไปยังลำสำลาย และเดินทางกลับ

15577869
ด้านนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จะเป็นการติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 กพ 2558 และได้มีการจัดสรรงบประมาณ กว่า 400 ล้านบาท มายังจังหวัดนครราชสีมา เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และสามารถใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ ซึ่งเขื่อนลำพระเพลิงเป็นแหล่งน้ำเดียวของจังหวัดนครราชสีมา สามารถทำการเกษตรนาปรัง และเป็นลุ่มน้ำลุ่มเดียวที่ไม่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่มาติดตามโครงการดังกล่าวและรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดนครราชสีมา

นายวิเชียรฯ กล่าวอีกว่า จังหวัดนครราชสีมา เตรียมจะเสนอข้องบประมาณจากนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร ซึ่งจะครอบคลุมในพื้นที่ อำเภอด่านขุนทด อำเภอโนนไทย อำเภอพระทองคำ และอำเภอโนนสูง ซึ่งยังไม่มีการพัฒนาลุ่มน้ำทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากเขื่อนลำเชียงไกรไม่มีศักยภาพในการกักเก็บน้ำ ไม่มีน้ำผิวดิน ประกอบกับน้ำใต้ดินเป็นน้ำเค็ม ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ จังหวัดนครราชสีมา จึงมีแผนงานในการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกรตลอดทั้งสาย จึงจะเสนอนายกรัฐมนตรีในการจัดสรรงบประมาณเข้ามาแก้ไขปัญหา คาดว่าถ้าได้รับอนุมัติงบประมาณในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดนครราชสีมา โดยการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร จะทำให้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ลดลงกว่าร้อยละ 50 ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณ 1,200 ล้านบาท ในการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชิงไกรตลอดทั้งสาย นายวิเชียร กล่าว


Comments are closed.

Check Also

อัพเดทล่าสุด! รวมมาตรการพักหนี้จาก 23 สถาบันการเงินทั่วประเทศ พร้อมช่องทางการติดต่อ

มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าบุคคล มาตรการช่วยเหลือสำหรั … …