วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำมูลบน-ลำแชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 (ชป.8) นครราชสีมา เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน นายจักรี  ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำมูลบน-ลำแชะ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ลุ่มน้ำลำแชะ โดยมีนายเฉลิม  ราชอาสา ผู้อำนวยการสำนักการประปาเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา ฐานะผู้ใช้น้ำรายใหญ่ และผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่อำเภอครบุรี อ.โชคชัย และ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา จำนวน 20 แห่ง ร่วมรับฟังการชี้แจงสถานการณ์น้ำต้นทุนและบันทึกข้อตกลงการใช้น้ำ ซึ่งมีแกนนำกลุ่มรักษ์ลำแชะ ร่วมสังเกตการณ์ เพื่อใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินโครงการ ฯ เนื่องจากได้รับผลกระทบถูกเวนคืนที่ดิน เพื่อใช้สร้างเขื่อนลำแชะ

นายจักรี เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำดิบในเขื่อนลำแชะ ล่าสุดมีปริมาณ 127.67 ล้าน ลบ.ม. หรือ 46.43 % ของพื้นที่เก็บกัก 275 ล้าน ลบ.ม. มติของ JMC ให้บริหารจัดการน้ำต้นทุนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 60 เห็นชอบให้งดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง โดยให้ส่งน้ำหล่อเลี้ยงระบบนิเวศในลำคลองธรรมชาติ 26.10 ล้าน ลบ.ม สนับสนุนการประปาท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ตามแนวคลองส่งน้ำชลประทาน รวม 6.946 ล้าน ลบ.ม. ใช้ในกระบวนการผลิตโรงงานไก่ของซีพีเอฟ โรงงานคาร์กิลล์มีทส์ และอุตสาหกรรมเอทานอล 5 ล้าน ลบ.ม. และแบ่งปันให้การประปา ทน. ฯ เพี่ออุปโภค บริโภค 8 ล้าน ลบ.ม. โดยให้สูบมาตามท่อส่งน้ำดิบ เพื่อผลิตน้ำประปาที่บ้านใหม่หนองบอน ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย บรรยากาศในการประชุมค่อนข้างชื่นมื่น แม้จะจัดสรรน้ำดิบให้ ทน. ฯ มากกว่าทุกครั้ง ซึ่งไม่เคยเกินปริมาณ 6 ล้าน ลบ.ม แต่กลุ่มผู้ใช้น้ำใน อ.ครบุรี และ อ.โชคชัย ฐานะอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ ต่างเข้าใจเหตุผลของความจำเป็น เนื่องจากปริมาณน้ำดิบในเขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีค่อนข้างจำกัด จึงยอมรับมติที่ประชุม แม้ไม่ได้เพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง

ส่วนนายสุรวุฒิ  เชิดชัย นายก ทน.โคราช กล่าวในที่ประชุมร่วมกับสมาชิกสภาว่า ในฐานะตัวแทนชาว ทน. ฯ ขอขอบคุณและคาราวะน้ำใจของพี่น้องชาวลำแชะ ซึ่งมีหัวใจเปิดกว้าง ช่วยเหลือพี่น้องในเขต ทน. ฯ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำ ขอชี้แจง เราได้น้ำดิบ 8 ล้าน ลบ.ม โดยมากกว่าทุกปี ก็จะใช้อย่างประหยัด รู้คุณค่า เพื่อสร้างความเจริญให้กับจังหวัดนครราชสีมาอย่างสมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตาม ตนได้ร้องขอให้สมาชิก สภา ฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ถึงความมีน้ำใจของชาวลำแชะ รวมทั้งต้องใช้น้ำอย่างประหยัดด้วย

 

logo-matichon-classic

ขอบคุณข่าวสารเพื่อการพัฒนาเมืองโคราช จาก มติชน ออนไลน์


Comments are closed.

Check Also

อัพเดทล่าสุด! รวมมาตรการพักหนี้จาก 23 สถาบันการเงินทั่วประเทศ พร้อมช่องทางการติดต่อ

มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าบุคคล มาตรการช่วยเหลือสำหรั … …