โครงการการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ มอเตอร์เวย์ หมายเลข 6 บางปะอิน-นครราชสีมา
 • พื้นที่โครงการ ผ่าน 3 จังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา
 • รวมระยะทาง 196 กม.
 • มูลค่าโครงการ 84,600 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง 77,970 ล้านบาท และค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินอีก 6,630 ล้านบาท
 • แบ่งสัญญาการก่อสร้างออกเป็น 40 สัญญา เพื่อการก่อสร้างที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้งบประมานปี 2559 จำนวน 25 สัญญา
 • แล้วเสร็จ ปี 2562
 • เปิดให้บริการ ปี 2563

ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว โดยเริ่มที่จุดแรกบริเวณทางแยกต่างระดับสระบุรี จากการประมูลโครงการแล้วทั้งหมด 25 สัญญา ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างไปแล้ว 4 สัญญา เหลืออีก 21 สัญญาจะเร่งให้ดำเนินการลงนามสัญญาได้ในสิ้นปีนี้ โดยที่รัฐบาลจะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในส่วนของที่พักริมทาง

batch_111%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a

จุดเริ่มต้นโครงการ

สำหรับเส้นทางของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 หรือมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับถนนกาญจนาภิเษก หรือถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก และถนนพหลโยธิน บริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอเตอร์เวย์สายนี้จะตัดเป็นถนนเส้นใหม่ขนานกับถนนพหลโยธินและ ถนนมิตรภาพ มีช่วงยกระดับเหนือถนนมิตรภาพตอนที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง ไปสิ้นสุดที่ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (บายพาส) จังหวัดนครราชสีมา

หากใช้มอเตอร์เวย์สายนี้ จะใช้เวลาเดินทางเพียง 127 นาที ที่ระยะทาง 196 กม. เชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร และภาคกลาง เข้ากับศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือจังหวัดนครราชสีมา และเมืองอื่นๆ ในภาคอีสานให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น รองรับการเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา, ลาว, เวียดนาม และจีนตอนใต้

batch_111%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%993%e0%b8%8812%e0%b8%ad

โครงการตัดผ่านพื้นที่ 3 จังหวัด แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอวังน้อย อำเภออุทัย
 • จังหวัดสระบุรี อำเภอหนองแค อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอแก่งคอย อำเภอมวกเหล็ก
 • จังหวัดนครราชสีมา อำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภออ.สูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมืองนครราชสีมาแบ่ง

การก่อสร้าวช่วงที่ 1 ระยะทาง 103 กม.

 • เป็นทางหลวงแบบพิเศษ 6 ช่องจราจร ระยะทางจากทางแยกต่างระดับบางปะอินบางปะอิน-อ.ปากช่อง

การก่อสร้างช่วงที่ 2 ระยะทาง 93 กม.

 • เป็นทางหลวงแบบพิเศษ 4 ช่องจราจร ระยะทางจากอ.ปากช่อง-ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา

การก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นทางระดับพื้นดิน จะมีทางยกระดับ 4 ช่วง ระยะทางประมาณ 32.1 กม. คือ

 1. ช่วงทางเลี่ยงเมืองสระบุรี ระยะทาง 7 กม.
 2. ช่วงพื้นที่สัมปทานโรงปูน TPI ระยะทาง 5.5 กม.
 3. ช่วงเขาตาแป้น ระยะทาง 2.3 กม.
 4. ช่วงอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ระยะทาง 17.3 กม.
batch_111%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87
มีด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 แห่ง พร้อมจุดบริการทางหลวง 8 แห่งตลอดเส้นทาง

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 มีด่านเก็บค่าผ่านทางทั้งหมด จำนวน 9 แห่ง โดยหลังจากเข้าสู่มอเตอร์เวย์สายนี้ที่ทางแยกต่างระดับบางปะอิน จะเริ่มต้นเก็บค่าผ่านทางตามจุด ประกอบไปด้วย

 1. ด่านบางปะอิน
  2. ด่านวังน้อย
  3. ด่านหินกอง
  4. ด่านสระบุรี
  5. ด่านแก่งคอย 
  6. ด่านมวกเหล็ก
  7. ด่านปากช่อง
  8. ด่านสีคิ้ว
  9. ด่านขามทะเลสอ

batch_111%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%87

และสิ้นสุดที่ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (บายพาส) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 2 สามารถเชื่อมต่อไปยังถนนมิตรภาพเส้นไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย และยังเชื่อมโยงกับถนน 304 ที่เชื่อมโคราชออกสู่ทะเลภาคตะวันออก รวมไปถึงสามารถแยกไปจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เช่น บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานีได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

batch_111%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87

ในระหว่างการเดินทาง จะมีพื้นที่บริการทางหลวง จำนวน 8 แห่ง แบ่งเป็น 

 1. ที่พักริมทางหลวง (Rest Area) 15 ไร่ จำนวน 5 แห่ง
 2. สถานีบริการทางหลวง (Service Area) 20 ไร่ จำนวน 2 แห่ง
 3. ศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) 50 ไร่ จำนวน 1 แห่ง
batch_111%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a10%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87
โครงการสามารถเชื่อมกับกับทางต่างระดับ เพื่อออกสู่ทางหลวงได้สะดวก จำนวน 10 แห่ง
 1. ทางต่างระดับบางปะอิน 1
  2. ทางต่างระดับบางปะอิน 2
  3. ทางต่างระดับวังน้อย 
  4. ทางต่างระดับหินกอง
  5. ทางต่างระดับสระบุรี (เริ่มการก่อสร้างแล้ว)
  6. ทางต่างระดับแก่งคอย 
  7. ทางต่างระดับมวกเหล็ก
  8. ทางต่างระดับปากช่อง
  9. ทางต่างระดับสีคิ้ว
  10. ทางต่างระดับนครราชสีมา

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา มีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2562 และจะพร้อมเปิดให้ใช้บริการภายในปี 2563 ถือเป็นโครงการที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างมากในการเดินทาง ประหยัดเวลา เชื่อมจังหวัดนครราชสีมาและภาคอีสาน ให้ใกล้กับเมืองหลวงมากยิ่งขึ้น ช่วยเสริมศักยภาพด้านคมนาคมขนส่งทางถนนและระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพหลโยธิน และถนนมิตรภาพ

batch_111%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2

นอกเหนือจากการเชื่อมโยงทางพิเศษหมายเลข 6 กับเมืองหลวงแล้ว มอเตอร์เวย์สายนี้ยังเชื่อมให้เดินทางออกสู่ภาคตะวันออกไปชลบุรีหรือพัทยา และอีกฝั่งไปยังจังหวัดกาญจนบุรี ถือเป็นการเชื่อมโยงทั้ง 4 ภาคเข้าด้วยกัน ทำให้การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น

 ที่มาข้อมูล


Comments are closed.

Check Also

อัพเดทล่าสุด! รวมมาตรการพักหนี้จาก 23 สถาบันการเงินทั่วประเทศ พร้อมช่องทางการติดต่อ

มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าบุคคล มาตรการช่วยเหลือสำหรั … …