พระนอนหินทราย อายุ 1,300 กว่าปี วัดธรรมจักรเสมาราม ตั้งอยู่ที่ ต.เสมา อ.สูงเนิน แต่เดิมพื้นที่บริเวณของวัดนี้เป็นศาสนสถานในสมัยทวารวดี โดยมีโบราณวัตถุที่สำคัญคือพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ก่อด้วยหินทรายที่มีความเก่าแก่และใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  และภายในวัดยังมีการจัดสร้างศาลาเอาไว้เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บธรรมจักรศิลาเก่าแก่ รวมถึงเศษวัตถุโบราณบางชิ้นเอาไว้อีกด้วย

Screen Shot 2016-03-16 at 3.28.39 PM

พระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอนหินทราย
พระนอนหินทราย เป็นพระพุทธรูปปางเสด็จปรินิพพาน มีพุทธลักษณะแบบทวาราวดี หรือราว พ.ศ. 1200 พระพักตร์หันไปทางทิศตะวันออกตามขนบของศาสนสถานในศาสนาพุทธ ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการสร้างอาคารและหลังคาคลุมองค์พระนอนเพื่อกันแดดกันฝนให้แก่องค์พระนอนที่มีความยาวถึง 13.30 เมตร สูง 2.80 เมตร ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ วัดธรรมจักรเสมาราม ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เป็นวัดเล็กๆ เรียบง่าย และเงียบสงบ แต่มากด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพราะในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นเมืองโคราฆปุระ อันเป็นต้นกำเนิดเมืองหรือนครราชสีมาในปัจจุบัน

 

Screen Shot 2016-03-16 at 4.53.02 PM

Credit : ISAN Conservation

และที่สำคัญที่นี่ยังมีการพบธรรมจักรโบราณที่เหมือนกันเสมาธรรมจักรที่นครปฐมด้วย และไม่ไกลกันนักยังมีโบราณสถานที่เป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ คือ ปราสาทหินเก่าแก่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้แก่ ปราสาทหินเมืองแขก ปราสาทหินโนนกู่ อีกด้วย

 

Screen Shot 2016-03-16 at 3.24.11 PM copy

Credit : ISAN Conservation

ธรรมจักรศิลา
ธรรมจักรศิลา หรือธรรมจักรโบราณ ที่ขุดพบในบริเวณนี้เป็นชนิดเดียวกันกับที่พระปฐมเจดีย์ เป็นศิลปะยุคทวารวดี มีลักษณะคล้ายล้อเกวียน ทำจากศิลาแลงขนาดใหญ่ มีหน้ากว้างทั้ง 2 ด้าน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.41 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดุมล้อ 31 เซนติเมตร ตอนล่างมีสลักคล้ายหน้าพนัสบดี ซึ่งมีลักษณะผสมสัตว์หลายชนิด คือ มีเขาเหมือนโค มีปากเป็นครุฑ มีปีกเหมือนหงษ์ สัตว์เหล่านี้ล้วนเป็นพาหนะของเทพให้ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู ส่วนพนัสบดีเป็นพาหนะของพระพุทธเจ้าตามความเชื่อของพุทธฝ่ายมหายาน ประดิษฐานอยู่ที่วัดธรรมจักรเสมารามเช่นกัน

Screen Shot 2016-03-16 at 3.25.40 PMScreen Shot 2016-03-16 at 4.57.53 PMCredit : ISAN Conservation

นอกจากนี้ หลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบบริเวณพระนอน และภายในเมืองเสมา หรืออาณาจักรศรีจานาศะ ได้แก่ พระพุทธรูปสำริด พระพิมพ์ดินเผา เศษพาชนะดินเผา ลูกปัดแก้วแวดินเผาที่ใช้ปั่นด้าย รวมทั้งจารึกที่บ่ออีกา ซึ่งเป็นศาสนสถานพราหมณ์แบบศิลปะขอมที่พบในเมืองเสมาซึ่งกล่าวถึงดินแดนนอกกัมพุเทศแห่งนี้ มีพระราชาแห่งอาณาจักรศรีจานาศะ ได้ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนามาแต่เดิม ภายหลังอังสุเทพได้รับดินแดนนี้ไว้ และสร้างศิวลึงค์ตัวแทนพระศิวะขึ้น ใน พ.ศ.1411 ทำให้ทราบว่าแรกเริ่มเดิมที บริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนทารวดี ได้สร้างพระนอนขึ้นเป็นที่สักการะของชุมชน รวมทั้งในสมัยหลังที่รับเอาวัฒนธรรมแบบขอมที่บูชาพระศิวะพร้อมกันด้วย

 

Screen Shot 2016-03-16 at 4.52.04 PMCredit : ISAN Conservation

การเดินทาง วัดธรรมจักรเสมาราม ตำบลเสมา  ตั้งอยู่ที่บ้านคลองขวาง ตำบลเสมา ก่อนอื่นเราต้องขับรถเข้าสู่ อำเภอสูงเนินก่อน จากนั้นให้ตรงไปผ่านตลาด แล้วเลี้ยวขวาหน้าที่ทำการเทศบาล แล้วข้ามทางรถไฟไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดธรรมจักรเสมาราม

แหล่งข้อมูล : KHAOYAIZONE
ภาพประกอบ : thaitravelmart.com (ภาพปก) และ ISAN Conservation (ภาพประกอบ) 


Comments are closed.

Check Also

อัพเดทล่าสุด! รวมมาตรการพักหนี้จาก 23 สถาบันการเงินทั่วประเทศ พร้อมช่องทางการติดต่อ

มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าบุคคล มาตรการช่วยเหลือสำหรั … …