ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นับได้ว่าเป็นความประทับใจของประชาชนไทย ผองชาวไทย ได้รับชมความงดงามของพระราชพิธีอันสำคัญของไทย

ทั้งนี้ วันที่ 4 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง เสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล เสด็จฯ ขบวนราบพระบรมราชอิสริยยศไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ประกาศองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ การนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยเสด็จฯ เราจึงได้รวบรวม ภาพประทับใจ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ที่นี้

 

 


แหล่งข้อมูล : มติชนออนไลน์


Comments are closed.

Check Also

ผู้ว่าฯ โคราช นำคณะศึกษาดูงานท่าเรือบกลาดกระบัง ต้นแบบท่าเรือบกโคราช ตั้งงบ 38 ล้านบาท ร่าง TOR เสนอรัฐบาลก่อนปี 63

ผู้ว่าฯ โคราช นำคณะศึกษาดูงานแผนพัฒนาท่าเรือบก ลาดกระบั … …