แห่งแรกในโคราชโครงการ “อาวุโสสัญจร” ของสถาบัน AIU KAIGO ร่วมกับรพ.ริมลิฟวิ่ง ที่ลูกหลานนำผู้สูงอายุมาพักรักษาตัว หรือมาพักฟื้นฟูสุขภาพ ได้พาไปชมงานวิสาขบูชา พุทธบารมี ที่ห้างเดอะมอลล์โคราช

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง ได้จัดโครงการ “อาวุโสสัญจร” ให้แก่ผู้สูงอายุที่มารักษาตัว และมาพักฟื้นฟูสุขภาพที่โรงพยาบาล โดยนำผู้สูงอายุพร้อมทั้งญาติไปชมงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” เพื่อกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และ พระไตรปิฏกใบลานอายุกว่า 2,100 ปีจากประเทศศรีลังกา ร่วมทำบุญ ณ ห้อง MCC HALL ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ นครราชสีมา ในการดำเนินงานโครงการนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สถาบัน AIU KAIGO ซึ่งเป็นสถาบันที่ฝึกหัดนักเรียนเพื่อไปเป็นพนักงานผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดส่งนักเรียนบริบาลมาช่วยดูแลผู้สูงอายุในครั้งนี้ด้วย

โครงการอาวุโสสัญจร ของโรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง เป็นโครงการที่เน้นการสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มาพักรักษาตัว หรือมาพักฟื้นฟูสุขภาพในระยะสั้น ในกรณีที่บุตรหลานมีภาระการงานที่ต้องเดินทางไปทำงานโดยต้องให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านเพียงลำพัง โรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง จึงมีบริการรับฝากดูแลผู้สูงอายุให้การบริบาลฯ โดยที่บุตรหลานจะได้คลายกังวล

ซึ่งการนำผู้สูงอายุมาพักที่โรงพยาบาล ถือว่าผู้สูงอายุได้เปลี่ยนบรรยากาศ และจากการที่ทางโรงพยาบาลพาไปยังสถานที่ต่างๆ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ทำให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกผ่อนคลายสดชื่นจากการที่ต้องอยู่แต่ในห้องพักแต่เพียงอย่างเดียว เป็นการดูแลด้านจิตใจผู้สูงอายุด้วย


Comments are closed.

Check Also

50 ปีตำนาน “ข้าวเหนียวมะม่วงบัวใหญ่” ความอร่อย 5 ทศวรรษขายวันละกว่า 3 พัน

พาไฟชิมตำนานความอร่อยคู่เมืองบัวใหญ่มากว่า 50 ปี “ข้าวเ … …