เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย @UK in Thailand ได้อัญเชิญภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จไปศึกษา ณ โรงเรียนคิงสมีด แคว้นซัสเซกส์ สหราชอาณาจักร พร้อมกับข้อความถวายพระพรชัยมงคล ระบุว่า “เนื่องในโอกาส #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนคิงสมีด แคว้นซัสเซกส์ สหราชอาณาจักร

Congratulations to HM King Rama X on the occasion of his#Coronation (HM King Rama X at King’s Mead School in Sussex, United Kingdom.)”

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

เครดิตภาพ : มติชนออนไลน์


Comments are closed.

Check Also

ผู้ว่าฯ โคราช นำคณะศึกษาดูงานท่าเรือบกลาดกระบัง ต้นแบบท่าเรือบกโคราช ตั้งงบ 38 ล้านบาท ร่าง TOR เสนอรัฐบาลก่อนปี 63

ผู้ว่าฯ โคราช นำคณะศึกษาดูงานแผนพัฒนาท่าเรือบก ลาดกระบั … …