จากหมู่บ้านเล็กที่เผชิญกับปัญหาหนี้สินปีละ 4 ล้านบาท เริ่มต้นจากการทำบัญชีครัวเรื่อนและนั่งถกวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันของคนในชุมชน ก่อเกิดพลังในการสร้างสรรค์ชุมชนขึ้น กลายเป็นชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้เข้าหมู่บ้านปีละกว่า 2 ล้านบาท

…ไปร่วมฟังความสำเร็จของพวกเขาพร้อมๆกัน

 


แหล่งข้อมูล : มติชนออนไลน์


Comments are closed.

Check Also

“มทร.อีสาน” ชี้เปรี้ยง! โพลโคราชสตาร์ทอัพสู่ระบบรางดีที่สุด เดินเครื่องฮับภูมิภาคอาเซียน พร้อมผลิตบุคลากรรองรับระบบราง

ผลสำรวจ “มทร.อีสาน” ชี้คนโคราชส่วนใหญ่ต้องการรถขนส่งระบ … …