วันที่ 25 มี.ค. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียวและลงพื้นที่เส้นทางจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงบริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 304-บ้านท่ามะปรางค์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะผู้บริหารในพื้นที่ให้การต้อนรับ

จักรยาน

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทได้จัดตั้งหมวดบำรุงทางหลวงชนบท จำนวน 98 แห่งทั่วประเทศ โดยมีภารกิจพัฒนาควบคุมมาตรฐานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนนให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยบนทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว สำหรับในส่วนของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียวนั้น มีสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 7 สายทาง

จักรยาน2

จักรยาน1

ทั้งนี้ที่ผ่านมาหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงถนนและงานสงเคราะห์จราจรที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง / บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติทางหลวงชนบท เช่น รื้อถอนป้ายที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต ผลักดันร้านค้าหรืออาคารที่ปลูกรุกล้ำเขตทางหลวงตั้งด่านควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก / ควบคุมงานก่อสร้างถนนและงานสะพานให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท / ให้บริการประชาชนในการเดินทางบนทางหลวงชนบทโดยตั้งหน่วยบริการ แนะนำเส้นทางสถานประกอบการ แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญทั้งในช่วงเทศกาลและเวลาปกติ / อำนวยความปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงชนบท ตรวจสอบความเสียหายทรัพย์สินทางราชการ วางกรวยยาง ติดตั้งป้ายลดความเร็วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน หรือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล รวมทั้งจัดการจราจรไม่ให้เกิดการติดขัด / ให้ความรู้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆที่ร้องขอ เกี่ยวกับ การดูแลบำรุงรักษาถนน และจัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนจัดทำโครงการโรงเรียนปลอดภัย เด็กไทยปลอดอุบัติเหตุ ร่วมกับตำรวจในพื้นที่ในเขตถนนที่รับผิดชอบอีกด้วย

จักรยาน3 จักรยาน4

 

logo-matichon-classic
แหล่งข้อมูล : มติชนออนไลน์


Comments are closed.

Check Also

บิ๊กเซอร์ไพรส์! “ป๋าซิม” ยกให้ฟรี! ที่ดินเส้นบายพาสสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่โคราช ประเดิม “ที่ดินจังหวัด-สปก.” ทาบอบจ.ย้ายอยู่กลางบึงพุดซา

ฮือฮา! นักธุรกิจดังโคราช ทรงศักดิ์ อุไรธรากุล หรือ “ป๋า … …