img_9481

วัดแจ้งนอก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2411 จากการถวายที่ดินให้เป็นสมบัติของสงฆ์ เดิมที่แห่งนี้เป็นของคุณหลวงอินทร์สมบัติ หลังจากที่มีการถวายที่วัดและสร้างถาวรวัตถุจนแล้วเสร็จ คุณหลวงอินทร์สมบัติ ก็ได้ตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่า วัดใหม่หัวบึง เนื่องจากในบริเวณวัดมีบึงเก่าแก่ยู่ภายในที่ของวัด จึงเป็นที่มาที่ไปของชื่อวัดแห่งนี้ ต่อมาได้เกิกเหตุไฟไหม้ภายในวัด หลงเหลือเพียงอุโบสถและศาลาเท่านั้น ญาติโยมที่อยู่ในบริเวณนั้นจึงได้ร่วมใจกันบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ และตั้งชื่อใหม่ว่า วัดใหม่สัทธารวม เนืองจากเป็นการร่วมแงร่วมใจของชาวบ้าน ทำให้วัดนี้ได้เกิดขึ้นอีกครั้ง

img_9473

และเมื่อวัดแจ้งใหญ่ (วัดที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆ กัน) ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งใน เนืองจากอยู่ใกล้ตัวเมืองมากกว่า วัดใหม่สัทธารวม ทางวัดใหม่สัทธารวมก็ได้ทำการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น วัดแจ้งนอก เพื่อให่คู่กับวัดแจ้งใน และเป็นที่จดจำได้ง่ายๆ ของญาติโยมและประชาชนทั่วไป จึงทำให้บริเวณนั้นมีวัดถึง สองวัด คือ วัดแจ้งนอก และ แจ้งใน และชื่อนี้ก็ใช้เรียกวัดทั้งสองมาจนถึงปัจจุบันนี้

img_9474

หากญาติโยมหรือประชาชนที่มีโอกาสมาทำบุญที่วัดแห่งนี้ อย่าลืมเข้าไปสักการะบูชารูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์โต (โต พรหมรังสี) ซึ่งประดิษฐานอยู่บนศาลาไม้หลังใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

——————————————————————————

ขอบคุณที่มาจาก : นิตยสารมอร์มูฟฉบับที่ 103


Comments are closed.

Check Also

เคลียร์แล้วปมรื้อสถานที่จัดงานเปิดการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนนายกเทศบาลต.สีมามงคลแจงชัดเจน

    สืบเนื่องกรณีที่มีผู้โพสต์ภาพและข้อความใน … …