IMG_8252

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดวมอราย) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2477 หรือราวๆ 82 ปีมาแล้ว โดยพระอธิการพรหม  อดีตเจ้าอาวาสวัดสมอรายในยุคสมัยนั้น  เป็นผู้ริเริ่มจัดให้มีการเรียนการสอนขึ้น โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดสมอรายเป็นอาคารเรียนชั่วคราวในการสอน แรกเริ่มนั้นได้เปิดสอนใน 2 ระดับชั้นได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 มีนักเรียนทั้งหมด 80 คน และคุณครูผู้สอนอีก 4 คน ซึ่งคุณครูของโรงเรียนแห่งนี้ก็คือพระภิกษุที่จำวัดอยู่ที่วัดสมอราย ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนแห่งนี้ คือ พระภิกษุจันทร์  ปราบจะบก  การเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ใช้ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น

IMG_8090

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ม.ย. 2478 โรงเรียนสมอรายได้มีการโอนเข้าเป็นสาขาของโรงเรียนประชาบาลวัดใหม่ตำบล  หนองจะบก  โดยนายเปีย เนนเลิศ ศึกษาธิการอำเภอในสมัยนั้น จนกระทั้งถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2481 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้โอนกิจการของโรงเรียนวัดสมอราย ให้ไปอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองนครนครราชสีมา ให้เทศบาลเมืองนครนครราชสีมา เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลทั้งหมด โดยทางเทศบาลได้ตั้งชื่อว่า โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดสมอราย) และทางเทศบาลได้จัดสรรงบประมาณมาก่อสร้างอาคารเรียนแทนการเรียนบนศาลาการเปรียญ เป็นอาคารไม้ 1 หลัง และย้ายนักเรียนมาเรียนที่นี่ทั้งหมด

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2487 ทางรัฐบาลก็ได้มีคำสั่งให้โอนย้ายโรงเรียนเทศบาล  4  (วัดสมอราย)  ให้กลับไปสังกัด    กระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งหนึ่งและมีฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาลเรื่อยมา จนกระทั่งวันที่ 15 ธ.ค. 2498 ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีคำสั่งให้โอนย้ายโรงเรียนแห่งนี้กลับมาอยู่ในความดูแลของ เทศบาลเมืองนครนครราชสีมาอีกครั้ง แต่ในการโยกย้านครั้งนี้ทาเทศบาลจะรับผิดชอบในสวนของอาคารเรียนและนักเรียนเท่านั้น ส่วนคุณครูและบุคคลากรอื่นๆ ยังคงอยู่ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการเช่นเดิมและเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าโรงเรียนเทศบาล  2  (วัดสมอราย) จนกระทั่งถึงวันที่  1  เมษายน พ.ศ.2506  กระทรวงศึกษาธิการก็ได้สั่งตัดโอนครูให้ขึ้นสังกัดเทศบาลเมืองนครราชสีมา  จึงนับว่าเป็นโรงเรียนเทศบาลอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล 2 (สมอราย) เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ไปจนถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

—————————————————————————

ขอบคุณที่มาจาก : http://www.smr.ac.th/home

ขอบคุณภาพประกอบจาก : http://www.smr.ac.th/home

 

 


Comments are closed.

Check Also

เคลียร์แล้วปมรื้อสถานที่จัดงานเปิดการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนนายกเทศบาลต.สีมามงคลแจงชัดเจน

    สืบเนื่องกรณีที่มีผู้โพสต์ภาพและข้อความใน … …