ดาวน์โหลด

โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ปัจจุบันตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพ – หนองคาย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา การก่อตั้งของโรงเรียนเทศบาลแห่งนี้ เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2519 ซึ่งนำโดยนายพินิจ เดชะศิริ นายกเทศมนตรีมีดำริที่จะสร้างโรงเรียนเทศบาล ขึ้นอีก 1 แห่ง เนื่องจากโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ทำให้โรงเรียนของเทศบาลที่มีอยู่ในขณะนั้น ไม่เพียงพอต่อการรองรับนักเรียนที่จะเข้ามาศึกษา

ทางเทศบาลจึงได้เล็งเห็นพื้นที่ริมถนนมิตรภาพใกล้กับสามแยกมิตรภาพ-หนองคาย ตรงข้ามกับสถานเพาะชำกล้าไม้ของเทศบาล ติดกับลำตะคอง ซึ่งเป็นสวนสาธารณะเดิมเป็นที่ทิ้งขยะของเทศบาล ที่มีเนื้อที่ค่อนข้างกว้างขวางถึง 10 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา จึงตกลงใช้สถานที่ตรงนี้สร้างโรงเรียนขึ้นมาอีก 1 แห่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนเทศบาลแห่งที่ 4 และได้ใช้ชื่อลำดับของโรงเรียน และ สถานที่ตั้งเป็นชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)”

ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ไปถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 มีการส่งเสริมในด้านการเรียนรู้ทางวิชาการ และส่งเสริมทักษะในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรี กีฬา และอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้มีความสอดคล้องกับปรัชญาโรงเรียนที่ว่า “โรงเรียนเทศบาล 4 ( เพาะชำ ) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ องค์ประกอบอื่น ๆ สนับสนุนให้การเรียน ของนักเรียนบรรลุตาม จุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีความรู้ ความคิด ทักษะปฏิบัติ คุณธรรม น้ำใจ อยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ มีค่านิยมที่ดีงามอย่างสมบูรณ์สอดคล้องกัน เพียบพร้อมเพื่อการศึกษาต่อ เข้าสู่ตลาด แรงงานและการประกอบอาชีพ ”

——————————————————————————

ขอบคุณที่มาจาก : http://www.tor4.net/index.html

ขอบคุณภาพประกอบจาก : http://www.tor4.net/index.html

 

 


Comments are closed.

Check Also

เคลียร์แล้วปมรื้อสถานที่จัดงานเปิดการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนนายกเทศบาลต.สีมามงคลแจงชัดเจน

    สืบเนื่องกรณีที่มีผู้โพสต์ภาพและข้อความใน … …