76788eb2

คำขวัญประจำอำเภอ

‘นครจันทึก จารึกภาพสี่พันปี สี่เขี้ยวตำนาน คู่บ้านลำตะคอง’

อำเภอสีคิ้วเรียกได้ว่าอำเภอเก่าแก่ ที่มีมาก่อนที่จังหวัดนครราชสีมาจะขึ้นเป็นจังหวัด ในสมัยก่อนนั้นอำเภอสีคิ้วเป็นเมืองอิสระที่ขึ้นตรงต่อเมืองหลวง เดิมนั้นมีชื่อว่า ‘เมืองนครจันทึก’ มีเจ้าเมืองเป็นผู้ปกครองนครอง ถึง 4 สมัย คือ

– พระนคร (แก้ว)เจ้าเมืองคนแรก

– พระนคร (ตุ่น) เจ้าเมืองคนที่ 2

– พระนคร (โต) เจ้าเมืองคน3

– พระนคร (ตา) เจ้าเมืองคนที่ 4

และต่อมาเมื่อเมืองนครราชสีมาได้ตั้งขึ้น เมืองจันทึกจึงได้ทำการโยกย้ายมาเป็นเมืองหน้าด่านแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหตุผลหลักที่ทางเมืองหลวงได้ย้ายเมืองจันทึกให้มาขึ้นตรงแก่เมืองนครราชสีมานั้น เนืองจากเล็งเห็นแล้วว่าพื้นที่แถบนี้เป็นป่ารกทึบ การติดต่อราชการไปเมืองหลวงมีความยากลำบากและเป็นอันตรายการย้ายให้มาติดต่อทางฝั่งนครราชสีมาจึงดีกว่า

E12496931-55

เมื่อได้ทำการย้ายเมืองจันทึกมาเป็นเมืองหน้าด่านของนครราชสีมาแล้วจึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อมาเป็น ‘ด่านจันทึก’ ซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้านจักทึก ตำบลจันทึก อำเภอสีคิ้ว ปัจจุบันเป็นสถานีรถไฟจันทึก เมื่อเมืองจันทึกถูกย้ายให้มาเป็นหน้าด่าน ระบบการปกครองจากเจ้าเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็นนายด่าน โดยนายด่านคนแรกที่ได้เข้ามาดูแลด่านจันทึกคือ หลวงพล และ หมื่นด่าน (จัน) รับหน้าที่เป็นนายด่านคนที่ 2

ต่อมามีการยกเลิกด่าน และเปลี่ยนระบบการปกครองมาเป็นระบบอำเภอ ด่านจันทึก จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอสีคิ้ว เมื่อวันที่ 1 เม.ย. พ.ศ.2441 (ร.ศ.117) และในปี พ.ศ. 2444 หลวงเทพโอสถ ผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอขณะนั้น ได้ทำการย้ายที่ว่าการอำเภอจากบ้านจันทึก มาอยู่ที่บ้านหนองบัว ต.ลาดบัวขาว และในปี พ.ศ.2449 หลวงแผลงฤทธา (นายอำเภอ) ก้ได้ย้ายที่ทำการอำเภอจากลาดบัวขาว มาที่บ้านสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้วอีกครั้งหนึ่ง นื่องจาก ที่ตั้งอำเภอเก่าทั้งบ้านจันทึก และบ้านหนองบัว ตั้งอยู่ในเขตดงพญาเย็น แหล่งไข้ป่าชุกชุม ข้าราชการและประชาชนที่มาติดต่อราชการเกรงว่าจะเป็นไข้ป่า จึงได้ทำการย้ายที่ตั้ง

76782261

เมื่อวันที่ 1 เม.ย พ.ศ. 2482 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก อำเภอจันทึก ให้เป็นอำเภอสีคิ้ว เพราะหลังจากที่ย้ายอำเภอแล้วทำให้มีประชาชนมาติดต่อราชเป็นจำนวนมาก และใช้รถไฟเป็นหลัก เพื่อเป็นการจดจำง่ายและให้ชื่อสถานที่รถไฟตรงกับชื่อที่ตั้งของอำเภอจึงมีการเปลี่ยนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ปัจจุบันอำเภอสีคิ้วมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอด่านขุนทด

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสูงเนิน

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสูงเนินและอำเภอปากช่อง

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอมวกเหล็ก (จังหวัดสระบุรี) และอำเภอลำสนธิ (จังหวัดลพบุรี)

—————————————————————————–

ขอบคุณที่มาจาก : https://sites.google.com/site/chumchonwatnoisikhiu/prawati-xaphex-sikhiw

https://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอสีคิ้ว

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/เทศบาลเมืองสีคิ้ว

http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-28

 


Comments are closed.

Check Also

เคลียร์แล้วปมรื้อสถานที่จัดงานเปิดการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนนายกเทศบาลต.สีมามงคลแจงชัดเจน

    สืบเนื่องกรณีที่มีผู้โพสต์ภาพและข้อความใน … …