“เทศบาลโคราช” จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ครบ 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ด้วยต้นรวงผึ้ง 19 ต้น ยางนา 100 ต้น แคนา 100 ต้น และต้นทองอุไร  150 ต้น ปลูกต้นไม้พร้อมกันบริเวณ 4 จุดสำคัญทั้ง 4 คูเมือง พร้อมชมบ้านศิลปะ  ART GALLERY AND EXHIBITION จุดศูนย์รวมกิจกรรมเวิร์คช็อปของนักเรียนได้ฝึกฝนงานด้านศิลปะ

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2561 ณ บริเวณ TK PARK ณ สวนสาธารณริมคูเมือง ข้างวัดพายัพ เทศบาลนครนครราชสีมา โดย นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ครบ 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธาน พร้อมด้วย นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล อดีตรมว.อุตสาหกรรม, นายประเสริฐ บุญชัยสุข อดีตรมว.อุตสาหกรรม, นายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้า จ.นครราชสีมาฯลฯ พร้อมประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมจำนวนมากที่มาร่วมกันปลูกต้นไม้ 4 มุมเมืองริมคูเมือง

นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา กล่าวว่า “กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ครบ 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการต่างๆและประชาชนทั่วไป จะต้องมีความตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ และจัดกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม กับการรณรงค์ให้รู้จักการใช้อย่างมีคุณค่า”

“ดังนั้นเพื่อฝื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ เทศบาลจึงได้จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครบ 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณ TK PARK ณ สวนสาธารณริมคูเมือง เพื่อเป็นการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มความร่มรื่น และเพิ่มต้นไม้ ในท้องถิ่นชุมชน สนองพระราชเสาวนีย์ในด้านการฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรต้นไม้และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ น้อมเกล้าถวายในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีเป้าหมายในการปลูกต้นไม้จำนวน 369 ต้น บริเวณ  1.TK PARK  2.ริมคูเมืองโค้งวัดศาลาลอย 3.ริมคูเมืองด้านข้างเรือนจำ 4.ริมคูเมืองด้านหลังเรือนจำ โดยต้นไม้แต่ละต้น ที่เทศบาลนคร นครราชสีมาได้จัดเตรียมมาปลูกประกอบด้วย  ต้นรวงผึ้ง จำนวน  19 ต้น ต้นยางนา จำนวน 100 ต้น ต้นแคนา  จำนวน 100 ต้น  และต้นทองอุไร จำนวน 150 ต้น” นายกฯสุรวุฒิ กล่าว

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “การปลูกต้นไม้ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครบ 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พสกนิกรมีแด่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งพระองค์ท่านได้ปฎิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง”

“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ได้ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องอาชีพ การสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน และอีกเรื่องที่ทรงให้ความสำคัญ คือ เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องป่าไม้ แหล่งน้ำลำธาร ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจ เป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจสำหรับประเทศการเกษตรของประเทศไทย พวกเราคงได้รำลึกถึงพระราชเสาวณีย์ที่ได้ทรงรับสั่งว่า พราะเจ้าอยู่หัวทรงเป็นน้ำ พระองค์ท่านก็จะเป็นป่า เป็นป่าที่ถวายความจงรักภักดีแด่น้ำ แสดงออกถึงความมุ่งมั่นของพระองค์ท่านในการที่จะสร้างความอุดมสมบูรณ์ของป่าเพื่อให้เกิดน้ำเพื่อให้เกิดทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ในการทำนุบำรุงรักษาเศรษฐกิจและเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน”

“นอกจากนั้นพระองค์ท่านยังทรงเป็นผู้นำ ส่งเสริมในเรื่องผ้าไหมซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องผ้าไหม และจังหวัดนครราชสีมาก็มีความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมเรื่องผ้าไหม ดังนั้นพสกนิกรชาวโคราชได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่งจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ วันนี้จึงถือว่ามีความสำคัญที่พวกเราทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน  และพี่น้องประชาชนได้มาร่วมกันจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ และต้นไม้ที่ปลูกนั้น ก็เป็นต้นไม้ที่สื่อความหมายทุกต้น อย่าง ต้นยางนา ต้นแค เป็นต้นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ทรงส่งเสริม ต้นรวงผึ้ง เป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่10 ที่เป็นดอกสีเหลือง และจะออกดอกในเดือนพระราชสมภพ ในช่วงกรกฏาคมถึงสิงหาคม จึงถือว่าเป็นต้นไม้มงคลที่พวกเราจะต้องร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีในการร่วมกันปลูกต้นไม้ในครั้งนี้”

“นอกจากจะเป็นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแล้ว ผมคิดว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดเก่าแก่อายุ 350 กว่าปี พวกเราต้องภาคภูมิใจ มีคูเมืองล้อมรอบ มีชัยภูมิที่เหมาะสม เพราะฉะนั้นการที่เราได้มาปลูกต้นไม้รอบคูเมืองเป็นการส่งเสริมความสวยงามให้กับเมืองโคราชที่เรามีพื้นฐานที่พระมหากษัตริย์ในสมัย 300 กว่าปีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อเมืองและทรงให้สร้างเมืองที่สวยงาม เพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราทำวันนี้เรานึกถึงอนาคตด้วยก็คือการปลูกต้นไม้ที่จะสร้างความสวยงาม สร้างความทันสมัย แต่สิ่งหนึ่งของกิจกรรมวันนี้ ก็คือ การแสดงออกถึงคำที่ว่าคนโคราชรักกัน เราได้มาร่วมกันทำกิจกรรมที่ดีที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นการสร้างพลัง สร้างพื้นฐานในการพัฒนาเมืองโคราช” นายสุวัจน์ กล่าว

หลังจากเสร็จพิธีปลูกต้นไม้แล้ว นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะได้ไปชม  ART GALLERY AND EXHIBITION ข้างคูเมืองหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองนครราชสีมา เป็นอีกหนึ่งผลงานของผู้บริหารเทศบาลโคราชที่เพิ่งเปิดเมื่อเร็วๆนี้

สำหรับสถานที่แห่งนี้ “เทศบาลโคราช” ได้เล็งเห็นความสำคัญของศิลปะ และอนาคตของเยาวชนโคราช จึงได้เจรจา ขอแลกเปลี่ยนพื้นที่บ้านผู้พิพากษา 2 หลังที่เก่าและทรุดโทรม เพื่อจะนำบ้านเก่ามาปรับปรุงใหม่ให้เป็น ART GALLERY AND EXHIBITION รูปทรงอาคารไม้ที่สวยงามติดคูเมือง และยังจะมีการจัดแสดงผลงานศิลปะ และตลาดศิลปะ พร้อมทำลานกิจกรรม WORK SHOP สำหรับน้องๆหนูๆตอนเลิกเรียน เพื่อรอผู้ปกครองมารับอีกด้วย

 


Comments are closed.

Check Also

แกรนด์โอเพ็นนิ่ง “โคเอ็น” แบรนด์ดังร้านบุฟเฟ่ต์ญี่ปุ่นปิ้งย่าง-ชาบู-ซูชิ ผงาดเจาะตลาดอีสาน ประเดิมโคราชแห่งแรก!

ดีเดย์ แกรนด์โอเพ็นนิ่งสุดยิ่งใหญ่ KOUEN PREMIUM BUFFET … …