เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานในการประกวด “ข้าวหอมมะลิจังหวัดนครราชสีมา ปีการเพาะปลูก 2560/61 ” ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา งานนี้จัดขึ้นโดยพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ชาวนา

 

งานนี้มีเกษตรกรให้ความสนใจและร่วมส่งตัวอย่างข้าวเปลือกหอมมะลิเข้าประกวดฯ เป็นจำนวนมาก รวมทั้งสิ้น จำนวน 108 ตัวอย่าง โดยแยกเป็น เกษตรกรรายบุคคล จำนวน 97 ตัวอย่าง กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร จำนวน 11 ตัวอย่าง ในพื้นที่ 15 อำเภอ โดยมีผู้แทนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นกรรมการดำเนินการคัดเลือกที่สุดของข้าวหอมมะลิ ท่ามกลางบรรยากาศที่ค่อนข้างเต็มไปด้วยความเครียด เนื่องจากตัวอย่างข้าวที่ส่งเข้าประกวดมีคุณภาพใกล้เคียงกันมาก

โดยผลการประกวดสรุปได้ ดังนี้
1.ประเภทเกษตรกรรายบุคคล
-ชนะเลิศ รางวัลเงินสด 5,000 บาท ได้แก่ นายประยูร ลันไธสง ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง
-รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 4,000 บาท ได้แก่ นายสมทรง เสาวภาคย์ ต.พลับพลา อ.โชคชัย
-รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 3,000 บาท ได้แก่ นางกำไร ระวังโค ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย
-รางวัลชมเชย รางวัลเงินสด 1,000 บาท ได้แก่ น.ส.กรกนก พรบริบุตร ต.กระเบื้องนอก อ.พิมาย
2.ประเภทกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร
-ชนะเลิศ รางวัลเงินสด 6,000 บาท ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลโนนเพ็ด อ.ประทาย
-รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 5,000 บาท ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลหนองพลวง อ.ประทาย
-รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 4,000 บาท ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าอ่าง อ.โชคชัย

 

หลังจากที่ได้ผู้ชนะแล้วกรมการค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา จะนำตัวอย่างที่ชนะเลิศในระดับจังหวัด ส่งเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป

 

แหล่งข้อมูล : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา


Comments are closed.

Check Also

เคลียร์แล้วปมรื้อสถานที่จัดงานเปิดการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนนายกเทศบาลต.สีมามงคลแจงชัดเจน

    สืบเนื่องกรณีที่มีผู้โพสต์ภาพและข้อความใน … …