รฟท.สรุปประชุมครั้งสุดท้ายก่อนเสนอ ครม. ลุยสร้างรถไฟทางคู่ยกระดับ ช่วงผ่านตัวเมืองโคราช ด้าน “ผู้ว่าฯวิเชียร” เตรียมระดมสมองกลุ่มย่อย หารือแนวทางแก้รถติดช่วงทุบสะพานสีมาธานี ที่ต้องก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และอุโมงค์ทางลอด ใช้เวลายาวกว่า 3 ปี

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมชี้แจงรูปแบบรายละเอียดการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ และแนวทางการบริหารการจราจรในช่วงที่ผ่านตัวเมืองนครราชสีมา

โดยมีผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย, สมาชิกวุฒิสภา, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครฯ,  โยธิการและผังเมือง, แขวงการทางฯ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ภาคเอกชน, บริษัทที่ปรึกษารฟท. และภาคประชาชน ร่วมรับฟังกว่า 100 คน

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า “หลังจากมีมติให้มีการทุบสะพานข้ามแยกโรงแรมสีมาธานีออก เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ช่วงผ่านเมืองนครราชสีมา ทางจังหวัดฯ จึงให้โจทย์ไปยังบริษัทที่ปรึกษาทางการรถไฟแห่งประเทศไทย ถึงการจัดการจราจรบริเวณดังกล่าวในช่วงระหว่างการก่อสร้างทุบสะพานสีมาธานี”

“บริษัทที่ปรึกษาฯ จึงมีแผนจัดการจราจรว่า จะต้องมีการขยายช่องทางจราจรบริเวณริมถนนมิตรภาพที่จะข้ามไปยังถนนอีกด้าน เพิ่มอีก 1 ช่องทาง เป็น 3 ช่องทาง เพื่อลดปัญหาจราจรติดขัด ส่วนสะพานที่ถูกทุบออกไป จะทำเป็นอุโมงค์ลอด  ซึ่งจากการชี้แจงทุกฝ่ายมีความเห็นชอบในรูปแบบดังกล่าว โดยระยะเวลาการทุบสะพานและดำเนินการวางรูปแบบการจราจรบริเวณดังกล่าว จะใช้เวลาไม่เกิน 3 ปี จะแล้วเสร็จ”

“การประชุมรับฟังมี บทสรุปเปลี่ยนสะพานข้างทางรถไฟทำเป็นอุโมงค์ทางลอดแทน ส่วนการบริหารจัดการจราจร จากเดิมทางคู่ขนานข้างสะพานมี 2 เลนไปกลับ ขอให้ขยายเพิ่มเป็น 6 เลน ขาเข้า 3 เลนและขาออก 3 เลนและช่วงผ่านจุดตัดข้ามทางรถไฟใช้เครื่องกั้นทางรถไฟ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ”

นายวิเชียร กล่าวอีกว่า “สำหรับสะพานแบริ่งหรือสะพานเหล็กชั่วคราว จากการศึกษาพบว่า ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากโครงสร้างต้องใช้ตอม่อ ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรและความสูงจะอยู่ในแนวเดียวกันกับทางรถไฟยกระดับ รวมทั้งระยะความห่างเหลือพื้นที่ไม่เพียงพอในการสัญจร”

“อย่างไรก็ตามในช่วงระหว่างก่อสร้างต้องยอมรับต้องเกิดปัญหาการจราจร แต่จะร่วมกันหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ทางหลวงชนบทนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา จะเร่งปรับปรุงเส้นทางเชื่อมเข้าออกเมืองนครราชสีมาและเพิ่มช่องทางจราจรหรือขยายถนนให้มากที่สุด เพื่อบรรเทาปัญหาความคับคั่งของการจราจร ขั้นตอนต่อไปเมื่อได้ข้อสรุปจะนำเข้าสู่คณะกรรมการบริหาร รฟท. เมื่อมีมติเห็นชอบก็จะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และประกาศหาผู้รับจ้างให้โครงการเดินหน้าต่อและเสร็จตามกำหนดกรอบเวลา” นายวิเชียร กล่าว

ทั้งนี้ หลังจากสรุปให้ “ทุบสะพานสีมาธานี” พร้อมสร้างทางข้ามเสมอระดับพื้นดิน มีไม้กั้นรถไฟ พร้อมเชื่อมโครงข่ายถนน แก้ปัญหารถติดช่วงการก่อสร้าง เตรียมนัดประชุมย่อยทั้ง เทศบาลนครฯ แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท หารือต่อ เพื่อวางระบบโครงข่ายถนน ลดจราจรแออัดบนถนนมิตรภาพ จุดที่จะมีการทุบสะพานสีมาธานี แก้ปัญหารถติดช่วงการก่อสร้าง 3 ปี

โดยรถไฟทางคู่จะลอดใต้สะพานต่างระดับปักธงชัย ก่อนยกระดับขึ้น ยาวเข้ามายังสถานีรถไฟนครราชสีมา ความสูงของรถไฟทางคู่ อยู่ระดับ 2 หรือประมาณ 10 เมตร ใช้งบประมาณ 11,518 ล้านบาท

และหลังจากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้ว ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการการรถไฟฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ  จากนั้นการรถไฟฯ จะเสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป และหาก ครม.อนุมัติ จะสามารถเริ่มก่อสร้างได้เดือนกรกฎาคม 2563 แล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2566


Comments are closed.

Check Also

บิ๊กเซอร์ไพรส์! “ป๋าซิม” ยกให้ฟรี! ที่ดินเส้นบายพาสสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่โคราช ประเดิม “ที่ดินจังหวัด-สปก.” ทาบอบจ.ย้ายอยู่กลางบึงพุดซา

ฮือฮา! นักธุรกิจดังโคราช ทรงศักดิ์ อุไรธรากุล หรือ “ป๋า … …