กฟภ. กระทรวงมหาดไทย และผู้ประกอบการสื่อสาร คิ๊กออฟจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า พร้อมกัน 74 จังหวัดทั่วประเทศ โดยโคราชเริ่มถนนสุรนารายณ์ เส้นทางแรก ระยะทาง 1.1 กม.

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  74 จังหวัดทั่วประเทศ  ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา  ได้คิ๊กออฟจัดงานขึ้นที่บริเวณด้านหน้าห้างเดอะมอลล์ โคราช โดยความร่วมมือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย และผู้ประกอบการสื่อสารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

นายจาตุรงค์ สุขะเสน ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา เผยว่า “จากที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อนุญาตให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการของตนเองและบริการแก่สาธารณะ ทั้งในส่วนของโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ต”

“แต่ด้วยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว จึงมีสายและอุปกรณ์สื่อสารจำนวนมากทั้งที่ใช้งานและไม่ได้ใช้งานอยู่บนเสาไฟฟ้า ซึ่งหน่วยงานเจ้าของสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)”

นายจาตุรงค์ กล่าวอีกว่า “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะเจ้าของเสาไฟฟ้าที่ให้บริการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง 74 จังหวัดทั่วประเทศ ได้พยายามจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าโดยร่วมกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำแบบจำลองการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า เพื่อหารูปเพื่อหารูปแบบการพาดสายสื่อสารที่เหมาะสม”

“และคาดหวังว่าจะนำไปสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น การบูรณาการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินร่วมกัน หรือมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับระบบโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายและลดจำนวนสายสื่อสารของ กฟภ. ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน” นายจาตุรงค์ กล่าวทิ้งท้าย


Comments are closed.

Check Also

แกรนด์โอเพ็นนิ่ง “โคเอ็น” แบรนด์ดังร้านบุฟเฟ่ต์ญี่ปุ่นปิ้งย่าง-ชาบู-ซูชิ ผงาดเจาะตลาดอีสาน ประเดิมโคราชแห่งแรก!

ดีเดย์ แกรนด์โอเพ็นนิ่งสุดยิ่งใหญ่ KOUEN PREMIUM BUFFET … …