อนาคตกำลังมา! โคราชสมาร์ทซิตี้ หลัง ครม.ไฟเขียวให้ รฟม.สร้างรถไฟฟ้าในจ.นครราชสีมา วงเงินลงทุน 32,000 ล้านบาท เป็นระบบ “รถไฟฟ้ารางเบา LRT” ดำเนินการ 3 ระยะสตาร์ทสายแรก สายสีเขียว เส้นทางจากตลาดเซฟวัน-สถานคุ้มครองบ้านนารีสวัสดิ์ ลงทุน 8,400 ล้าน เริ่มสร้างปี 2564 คาดปี68 ได้ใช้แน่ หวังช่วยลดปัญหาจราจรและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศ) งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา หรือ รถไฟฟ้ารางเบา LRT สายสีเขียว เส้นทางตลาดเซฟวัน-สถานคุ้มครองบ้านนารีสวัสดิ์

โดยมีนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่จำนวนกว่า 500 คน มีความตื่นตัว โดยให้ความสนใจทยอยเดินทางมาร่วมกิจกรรมจนเต็มพื้นที่ห้องประชุม ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลโครงการ แผนการดำเนินงาน แนวคิดการออกแบบรูปแบบ แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบข้อมูลพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงโครงการให้มีความเหมาะสมกับบริบทของชาวโคราช

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า “โครงการนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในเมืองโคราช ประชาชนควรให้ความสำคัญร่วมพิจารณารูปแบบรวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มากที่สุด ทั้งรอบด้าน ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับลักษณะกายภาพของท้องถิ่นและไม่เกิดความขัดแย้งเห็นต่าง รฟม.นำเสนอรูปแบบเส้นทางระดับเดียวกับพื้นดินที่อาจมีปัญหาการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ทุกภาคส่วนต้องบริหารจัดการจราจรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลกระทบต่อการเดินทางให้น้อยที่สุด”

นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ฝ่ายกลยุทธ์และแผน กล่าวว่า “สำหรับสภาพการจราจรในเขตเมืองนครราชสีมา ไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพรองรับอย่างเพียงพอ จึงมีความแออัดคับคั่ง โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ผลการศึกษาระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพทั้งรวดเร็วและปลอดภัย ระบุรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit) สามารถตอบโจทย์ได้ดีที่สุด”

“ประกอบกับกระทรวงคมนาคมเห็นพ้องตามผลการหารือร่วมกันระหว่าง สนข. รฟม. และที่ปรึกษาของ สนข. ระบุเส้นทางสายสีเขียว มีความสำคัญลำดับที่ 1 ซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่ “ตลาดเซฟวัน” ถึง “สถานีคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์” รวมระยะทางประมาณ 11.17 กิโลเมตร

นายธีรพันธ์ กล่าวอีกว่า “ซึ่งมีสถานีจำนวน 20 แห่ง เช่นตลาดเซฟวัน สำนักคุมประพฤติ สวนภูมิรักษ์ เทศบาลนครนครราชสีมา อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โรงเรียนสุรนารีวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.) และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์”

“สำหรับขั้นตอนต่อไปบริษัทที่ปรึกษาจะลงพื้นที่จัดประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งเป็นการชี้แจงข้อมูลและดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตั้งแต่เริ่มต้นของการศึกษาและพัฒนาโครงการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานช่วงที่ 1 งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม (Feasibility Study) ออกแบบจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ที่อาจปรับปรุงเส้นทางและเพิ่มลดจำนวนสถานีกำหนดระยะเวลาประมาณ 1 ปี”

นายธีรพันธ์ กล่าวต่อว่า “เบื้องต้นค่าโดยสารเริ่มต้น 14 บาท และเพิ่ม 1 บาท ที่คิดจากจำนวนสถานีปลายทาง จากนั้นเป็นการคัดเลือกผู้รับจ้างในรูปแบบเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการโดยประมาณการค่าดำเนินการกิโลเมตรละ 752 ล้านบาท รวมเป็นเงินประมาณ 8,400 ล้านบาท”

“สามารถดำเนินโครงการได้ช่วงปลายปี 2564 ใช้เวลาก่อสร้าง 3-4 ปี ประมาณช่วงปลายปี 2568 ชาวเมืองโคราช ก็จะได้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมในเมืองภูมิภาค โดยเชื่อมโยงโครงข่ายกับระบบขนส่งขนาดรองต่างๆ กับรถไฟทางคู่ รถไฟไทย-จีน รถโดยสารและระบบขนส่งสาธารณะได้เต็มรูปแบบ” นายธีรพันธ์ กล่าวทิ้งท้าย


Comments are closed.

Check Also

แกรนด์โอเพ็นนิ่ง “โคเอ็น” แบรนด์ดังร้านบุฟเฟ่ต์ญี่ปุ่นปิ้งย่าง-ชาบู-ซูชิ ผงาดเจาะตลาดอีสาน ประเดิมโคราชแห่งแรก!

ดีเดย์ แกรนด์โอเพ็นนิ่งสุดยิ่งใหญ่ KOUEN PREMIUM BUFFET … …