ครม.สัญจรบุรีรัมย์ ทุ่มงบฯ 2 หมื่นล้าน 121 โครงการ ปั้น “นครชัยบุรินทร์” เพิ่มสถานีจอด “ไฮสปีดเทรน” โคราช-หนองคาย เฟส 2 เชื่อมต่อชัยภูมิ

พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (สัญจร) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ที่จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ เพื่อติดตามโครงการพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ 1.การพัฒนาโครงข่ายและคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทางอากาศและทางถนน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน อาทิ การพัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์ให้ได้มาตรฐานสากลนานาชาติ การก่อสร้างและขยายถนน 4 ช่องจราจร เชื่อมโยงจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดพื้นที่ติดต่อกัน รวมทั้งเพิ่มสถานีจอดรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 2 ช่วง นครราชสีมา-หนองคาย ณ อำเภอบัวใหญ่ นครราชสีมา เพื่อให้มีจุดเชื่อมต่อไปยังจังหวัดชัยภูมิและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาพรวม

2.การพัฒนาด้านการค้าชายแดน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ อาคารสำนักงานศูนย์กระจายสินค้าและระบบการอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 3.การพัฒนาด้านการกีฬา อาทิ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 4.การส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม 5.การอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหมและการส่งเสริมการตลาดผ้าไหม 6.การบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และ 7.การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่า สำหรับแผนงาน โครงการและงบประมาณ ตามข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 โดยผู้แทนกลุ่มจังหวัดนำเสนอขอรับการสนับสนุน ทั้งหมด 5 ด้าน รวม 121 โครงการ งบประมาณรวม 20,706.02 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 73 โครงการ งบประมาณ 3,392.65ล้าน บาท อาทิ โครงการแก้มลิงลุ่มน้ำชี เพื่อป้องกันอุทกภัยในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียง โครงการยกระดับเมืองนวัตกรรมอาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ Northeastern Food Innopolis

2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 21 โครงการ งบประมาณ 11,824.45 ล้านบาท เช่น โครงข่ายคมนาคมทางถนน 14 โครงการ อาทิ งานขยายทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน บุรีรัมย์-ประโคนชัย ระหว่าง กม.10+750-กม.41+550 ระยะทาง 29.90 กิโลเมตร จาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่องจราจร โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนในกลุ่มจังหวัด โครงการปรับปรุงสนามบินบุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากร เครื่องบินขนาดใหญ่และนักท่องเที่ยว ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่

3.ด้านการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน 4 โครงการ งบประมาณ 1,370.ล้านบาท อาทิ โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โครงการก่อสร้างศูนย์รวบรวมตู้คอนเทรนเนอร์และเปลี่ยนโหมดขนส่ง Korat ICD : Inland Container Depot 4.ด้านการท่องเที่ยว 5 โครงการ งบประมาณ 496.34 ล้านบาท อาทิ โครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา โครงการพัฒนาและฟื้นฟูเหมืองหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างและการท่องเที่ยว

5.ด้านคุณภาพชีวิต 18 โครงการ งบประมาณ 3,622 ล้านบาท อาทิ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โครงการศูนย์ดูแลส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุจังหวัดบุรีรัมย์

 


แหล่งข้อมูล : ประชาชาติธุรกิจ


Comments are closed.

Check Also

แกรนด์โอเพ็นนิ่ง “โคเอ็น” แบรนด์ดังร้านบุฟเฟ่ต์ญี่ปุ่นปิ้งย่าง-ชาบู-ซูชิ ผงาดเจาะตลาดอีสาน ประเดิมโคราชแห่งแรก!

ดีเดย์ แกรนด์โอเพ็นนิ่งสุดยิ่งใหญ่ KOUEN PREMIUM BUFFET … …