ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนคนไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด รวมถึงคนที่วางแผนท่องเที่ยวในช่วงนี้ ต่างจับจองซื้อตั๋วรถไฟ รถทัวร์ บขส. กันอย่างคึกคัก โดยขณะนี้ยอดจองตั๋วรถไฟในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เต็มทุกเส้นทาง 10 % โดยเฉพาะรถขบวนใหม่ เส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่ กรุงเทพ-อุบลราชธานี

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยอดจองตั๋วรถไฟในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 สำหรับขบวนรถที่เดินเป็นประจำเที่ยวไป ตั้งแต่วันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2561 เที่ยวกลับ ตั้งแต่วันที่ 1 – 4 มกราคม 2562 ยอดจองตั๋วขบวนรถเต็มทุกเส้นทาง  100 % โดยเฉพาะรถขบวนใหม่ เส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่ กรุงเทพ – อุบลราชธานี ชั้น 1 และชั้น 2 เนื่องจากผู้โดยสารส่วนใหญ่ได้จองตั๋วโดยสารไว้ล่วงหน้าแล้ว

โดยการรถไฟฯ เปิดให้ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนการเดินทางได้ไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้เพิ่มขบวนรถเพื่อรองรับเทศกาลไว้ 1 แสนคน ต่อวัน จากปกติอยู่ที่ 9 หมื่นคนต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 1 หมื่นคนต่อวัน ส่วนวันที่ 29- 31 ธันวาคม 2561 จะมีการเดินทางมากที่สุด ประมาณ 1.5 แสนคนต่อวัน ถือว่าใกล้เคียงกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

อย่างไรก็ดี การรถไฟฯ ได้ประเมินแนวโน้มการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2562 ซึ่งมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันคาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากกว่า ช่วงปกติ ดังนั้น เพื่อเป็นการดูแลการเดินทางของประชาชนให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา และมีขบวนรถไฟโดยสารได้อย่างเพียงพอ

ดังนั้น การรถไฟฯ จึงได้จัดแผนอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562 ดังนี้ การให้บริการเดินรถเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน เที่ยวไปวันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2561 และเที่ยวกลับ วันที่ 1 – 4 มกราคม 2562 ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เฉลี่ยวันละ 1 – 1.1 แสนคน ซึ่งประกอบด้วย การจัดเดินขบวนรถประจำ จำนวน 244 ขบวนต่อวัน รองรับประชาชนได้ 90,638 คน แบ่งเป็นขบวนนรถสายเหนือ 42 ขบวน รองรับได้ 17,294 คน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 58 ขบวน รองรับได้ 21,280 คน สายใต้ 76 ขบวน รองรับได้ 28,040 คน สายตะวันออก 26 ขบวน รองรับได้ 12,936 คน และสายแม่กลอง 42 ขบวน รองรับได้ 11,088 คน

อีกทั้ง ยังได้สั่งเพิ่มตู้โดยสารพ่วงเพิ่มเติมในขบวนประจำ โดยเฉพาะขบวนรถเร็วทุกสายอีกขบวนละ 1 – 2 ตู้ ซึ่งรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มเติมประมาณ 10,000 คนต่อวัน ขณะเดียวกันยังได้เปิดเดินขบวนรถพิเศษเสริมช่วยการโดยสารในเส้นทางสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ เที่ยวไปช่วงวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2561 เพิ่มอีก 4 ขบวน รองรับผู้โดยสารได้ 5,200 คน และเที่ยวกลับช่วงวันที่ 1 – 2 มกราคม 2562 อีก 4 ขบวน รองรับผู้โดยสารได้ 5,200 คน

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัย และการให้บริการเดินรถตรงต่อเวลาในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยกำชับกวดขันผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ฝ่ายบริการโดยสาร ฝ่ายการช่างกล ฝ่ายการช่างโยธา ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน โดยคอยระมัดระวังป้องกันมิให้เกิดอันตรายและให้ขบวนรถออกจากสถานีต้นทางปลายทางตรงต่อเวลา

พร้อมกันนี้ ยังขอความร่วมมือไปยังกองบังคับการตำรวจรถไฟ ให้กำชับเจ้าหน้าที่รถไฟที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสถานีและบนขบวนรถเข้มงวดตรวจตราอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยในทุกที่ตามข้อบังคับ ระเบียบการอย่างเคร่งครัด พร้อมกับงดเว้นการเสพสุรา เครื่องดื่ม มึนเมา ขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างเด็ดขาดตลอดจนให้ความสอดส่องความเคลื่อนไหวของบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ หรือวัตถุต้องสงสัย และขอความร่วมมือผู้โดยสาร หากพบเห็นสิ่งใดผิดปกติสามารถแจ้งมาที่เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ หรือ สายด่วนการรถไฟฯ โทร 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขณะที่ นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บขส. ได้เปิดให้บริการจองตั๋วล่วงหน้า 90 วัน สำหรับเทศกาลปีใหม่ โดยขณะนี้มีประชาชนทยอยจองตั๋วรถโดยสาร บขส.ล่วงหน้าแล้วประมาณ 30% และคาดว่าจะมีประชาชนจองตั๋วล่วงหน้าเต็มทุกที่นั่งประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารของ บขส. ที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ บขส.ขอเชิญชวนประชาชนจองตั๋วล่วงหน้า เพื่อจะได้จัดรถโดยสารได้เพียงพอตามความต้องการของประชาชน โดยสามารถสำรองที่นั่ง ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพและที่ทำการสถานีเดินรถของ บขส. ทั่วประเทศ , เว็บไซต์www.transport.co.th , เคาน์เตอร์เซอร์วิส และ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับผู้ถือบัตรสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถนำบัตรฯ มาใช้สิทธิจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า เดินทางกับรถโดยสารของ บขส. ได้เช่นกัน โดย 1 คน จะได้รับสิทธิค่าเดินทาง คนละ 500 บาท/เดือน  ติดต่อจองตั๋วล่วงหน้าได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส.ทุกแห่ง หรือที่สถานีเดินรถ บขส.ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบัน บขส. มีเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้บริการ จำนวน 121 จุดทั่วประเทศ และในเร็วๆ นี้  บขส.จะติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มขึ้นอีก 150 จุด เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจะสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้มากยิ่งขึ้น

 


แหล่งข้อมูล : สยามธุรกิจ


Comments are closed.

Check Also

แกรนด์โอเพ็นนิ่ง “โคเอ็น” แบรนด์ดังร้านบุฟเฟ่ต์ญี่ปุ่นปิ้งย่าง-ชาบู-ซูชิ ผงาดเจาะตลาดอีสาน ประเดิมโคราชแห่งแรก!

ดีเดย์ แกรนด์โอเพ็นนิ่งสุดยิ่งใหญ่ KOUEN PREMIUM BUFFET … …